Jaká pravidla platí na železničních přejezdech? A na co si dát pozor?

30.10.2020

Kromě zvýšené pozornosti při přejezdu části železniční tratě protínající silnici je třeba dodržovat i pravidla, která se s železničními přejezdy pojí. A ačkoliv dopravní nehody, kdy dojde ke srážce vlaku s automobilem právě na železničním přejezdu jsou spíše výjimkou, následky bývají mnohem horší než v případě srážky dvou automobilů.

Jaká pravidla platí na železničních přejezdech? A na co si dát pozor?

Dopravní značení

Každý železniční přejezd je opatřen sérií několika dopravních značek (nebo některými z nich), které by měl znát každý, kdo vlastní řidičský průkaz. Pro jistotu je ale dobré si tyto značky a jejich významy připomenout:

Železniční přejezd se závorami – značka upozorňující na železniční přejezd, který je opatřen závorami. Pokud jsou závory spuštěné dolů, je nemyslitelné a zakázané vjíždět na železniční přejezd či ho přecházet

Značka

Železniční přejezd bez závor – značka upozorňující na železniční přejezd, který nedisponuje závorami; před tím, než se přes přejezd přejede, musí se přejíždějící motorista pořádně rozhlédnout a ujistit se, že se ani z jedné ze stran neblíží vlak

Značka

Návěstní desky – před železničními přejezdy je indikována vzdálenost samotného přejezdu návěstními deskami; před přejezdem jsou vždy návěstní desky tři – deska se třemi (240 metrů), dvěma (160 metrů) a jedním (80 metrů) červeným pruhem (každý pruh indikuje vzdálenost 80 metrů)

Značka

Výstražný kříž pro jednokolejný železniční přejezd – tato značka je umístěna u železničního přejezdu, kde přejíždějící motorista přejede pouze jedny koleje

Značka

Výstražný kříž pro vícekolejný železniční přejezd – tato značka je umístěna u železničního přejezdu, kde přejíždějící motorista přejede přes dvoje koleje nebo více kolejí

Značka

Pravidla při jízdě přes železniční přejezd

Přesné znění pravidel platných při jízdě přes železniční přejezd lze najít v zákoně č. 361/2000 Sb., tedy zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Paragrafy 28. a 29. se věnují právě železničním přejezdům a jejich obsahem jsou i situace, kdy motorista na železniční přejezd vjíždět za žádných okolností nesmí:

 • je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
 • je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
 • sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
 • je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
 • dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
 • nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě

Z výše uvedených pravidel jasně vyplývá, jak se na železničním přejezdu chovat a zejména pak to, že na kolejích železničního přejezdu nelze nikdy zastavovat (například v případě kolony) a lze jej tedy překonat pouze v případě, kdy je jisté jeho bezpečné přejetí.

Dále je v blízkosti přejezdu omezena i maximální rychlost, kterou může motorista jet. Jedná-li se o přejezd opatřený světelnou signalizací a přerušovaně bliká bílé světlo, lze jet přes přejezd rychlostí 50 km/h. V případě, že železniční přejezd výstražnou světelnou signalizací nedisponuje, je maximální povolená rychlost 30 km/h. Tato rychlost není platná pouze v místech, kde se nacházejí koleje, ale již 50 metrů před samotným přejezdem. Dále je před železniční přejezdem zakázáno předjíždět, couvat, otáčet se či provádět jiné další úkony, které by plynulost a bezpečnost silničního provozu v blízkosti přejezdu mohly komplikovat. Pro přehlednost jsou pravidla uvedena v následujícím seznamu:

 • je-li železniční přejezd opatřený světelnou signalizací a bílé světlo přerušovaně svítí, lze přejezd přejet rychlostí 50 km/h (tato rychlost je platná již 50 metrů před přejezdem)
 • není-li železniční přejezd opatřený světelnou signalizací, lze přejezd přejet rychlostí 30 km/h (tato rychlost je platná již 50 metrů před přejezdem)
 • v blízkosti přejezdu je zakázáno provádět úkony, které by mohly plynulost a bezpečnost silničního provozu ohrozit (předjíždět, otáčet se a podobně)

Železniční přejezd

Na co si dát pozor

Důležité je také zmínit fakt, že si nejsou všechny bezpečnostní prvky, kterými jsou přejezdy opatřeny, rovny – některé ční nad jinými. Například světelná signalizace má vždy větší důležitost než závory. Může se tedy stát, že u železničního přejezdu se závorami budou blikat střídavě červená světla světelné signalizace, ale závory se nespustí – i přes to je zakázané na železniční přejezd vjíždět a motoristé musí respektovat především signalizaci světelnou.

I poté, co vlak projede, není radno okamžitě vjíždět na železniční přejezd, obzvlášť v případě přejezdů vícekolejných. Může se stát, že hned za projíždějícím vlakem bude následovat další. Je proto nezbytně nutné vždy vyčkat, než světelná signalizace zhasne nebo než začne přerušovaně svítit bílé světlo.

Existují i přejezdy, které nemají závory ani světelnou signalizaci. Zpravidla jsou tyto přejezdy opatřeny dopravní značkou STOP. Na těchto železničních přejezdech je nutné zastavit, pořádně se rozhlédnout a věnovat zvýšenou pozornost i tomu, zda není náhodou přijíždějící vlak slyšet.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Závěr

Železniční přejezdy jsou opatřeny řadou bezpečnostních prvků a signalizací, které mají za cíl minimalizovat situaci, kdy se řidič osobního automobilu či jiného dopravního prostředku, dostane do kolize s vlakem. Tato opatření ovšem fungují za předpokladu, že jsou veškerá výše uvedená pravidla respektována. V případech, kdy dojde k uvíznutí na železničním přejezdu, je naprosto nezbytné přejezd okamžitě opustit – v nejhorším případě i za cenu Vašeho automobilu. Kdyby se ale přeci jen něco nepovedlo, zvažte zřízení havarijního pojištění. K tomu Vám dobře poslouží naše online kalkulačka, která Vás krok za krokem provede výpočtem ceny havarijního pojištění a nabídne Vám několik alternativ, ze kterých si můžete vybrat tu nejlepší právě pro Vaše potřeby.

Zdroje obrázků:

 • dopravni-znaceni.eu
 • bezpecnecesty.cz
Autor Martin Straka

Martin Straka

Martin Straka je ředitelem klientského centra a péče o zákazníky. Se svým týmem poskytuje zákazníkům Srovnátor.cz špičkový servis a dohlíží na to, aby naše procesy byly efektivní a zákazníci byli spokojení nejen při sjednání nového produktu, ale i kdykoliv potřebují s něčím pomoci.

Jeho články informují nejen o nejnovějších trendech a aktuálních tématech, ale přináší i praktické a zajímavé tipy z různých oblastí běžného života.

Hledat na webu Srovnátor.cz