Jak se zbavit vraků na silnicích

18.07.2019

Obyvatelé hustě osídlených městských částí se s tímto nešvarem v okolí svého bydliště bohužel setkávají nezřídka kdy. Nepojízdné vozy zbytečně zabírají potenciální parkovací místa, jejichž nedostatečný počet speciálně na sídlištích je problematika, kterou se zabývá nejen vedení města, ale i vládní představitelé. Problém s parkovacími místy souvisí i s rostoucím počtem automobilů. Každoročně přibývají tisíce registrovaných vozů jejichž průměrné stáří se rok od rok nenápadně zvyšuje.

Jak se zbavit vraků na silnicích
  • podle Svazu dovozců automobilů bylo za rok 2018 vyřazeno 80 209 osobních automobilů (zrušení technické způsobilosti, nebo fyzická likvidace)
  • v roce 2018 bylo registrováno 261 437 nových osobních automobilů
  • v roce 2018 bylo registrováno 177 117 ojetých vozidel
  • k prvnímu čtvrtletí roku 2019 bylo registrováno celkem 5 844 368 osobních automobilů, jejichž průměrný věk činí 14,8 let.

Počet vozidel registrovaných v ČR a jejich věk, Zdroj: SDA

Definice vraku

I přesto, že podle vizuálního hodnocení můžeme tušit, že se o vrak jedná, pouhé znaky rzi a prázdné pneumatiky o tom podle zákona nevypovídají. Vrak je definovaný zákonem o pozemních komunikacích (13/1997 Sb. § 19). Jedná se o vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích s podmínkou, že pro obnovení způsobilosti by byla nutná výměna, doplnění nebo oprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Tato definice je záludná, protože vlastně neexistuje specifičtější výklad, co je a co není podstatná část mechanismu, pokud se nejedná přímo o motor vozidla. O tom, zda je vozidlo vrak, rozhoduje příslušný městský odbor dopravy.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Jak se zbavit vraků dnes

Způsobů, jak se zbavit vraků, které zbytečně zabírají parkovací místa, je bohužel méně, než by se dalo čekat. Ochrana provozovatele vozidla je tak důkladná, že je až téměř nepropustná.

  1. Pokud je vozidlo zaparkováno tak, že porušuje pravidla silničního provozu, máte vyhráno. Tvoří-li překážku provozu a vlastník nejeví zájem o jeho odstranění, může ji na jeho náklady odstranit vlastník pozemní komunikace (§45, odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.) Pro odstranění vozidla stačí kontaktovat policii, která má právo vynést verdikt a zasáhnout.
  2. Jedinců, kteří své nepojízdné auto odstaví na pozemní komunikaci v rozporu s pravidly silničního provozu, je bohužel menšina. Naprostá většina překážejících vraků je zaparkováno v souladu s pravidly. Potom je možné využít postupu dle ust. §19c zákona č. 13/1997 Sb., které odstraňování vraků upravuje. O odstranění vozidla rozhoduje silniční správní úřad na základě návrhu vlastníka pozemní komunikace, kterým bývá nejčastěji obec. V případě, že je vlastník či provozovatel vozidla zastižitelný, mu úřad uloží povinnost vrak odstranit. Po dvou měsících bez reakce může obec vrak předat do sběrného zařízení na náklady vlastníka vozidla.

Zjevné vady silničního vozidla: chybějící zpětná zrcátka, poškozené čalounění, koroze, chybějící známka technické způsobilosti, apod.

Změna zákona

Novela zákona, kterou v prvním kole schválila sněmovna, podporuje větší práva pro vlastníky parkovacích míst a silnic. Odtáhnout by tak bylo možné všechna vozidla, jejichž technická bude déle jak půl roku neplatná. Neznamená to, že by bylo možné obejít provozovatele nebo vlastníka vozidla, ten by byl předem vyzván k technické prohlídce a teprve pokud by na výzvu nereagoval, po dvou měsících by byl vůz odtažen, popř. kdyby nikdo o vozidlo nejevil zájem, mohl by být i vydražen nebo zlikvidován.

Hledat na webu Srovnátor.cz