Jak správně umožnit průjezd sanitce, hasičům a policii?

09.02.2018

Ostré výstražné houkání a varovně blikající modré světlo ve zpětném zrcátku nebo před vámi. Není snad řidiče, který by se s takovou situací nesetkal. Jde o situaci, která nevěstí nic dobrého a vyžaduje vhodnou a uvážlivou reakci všech zúčastněných řidičů. Neznalost nebo neukázněnost řidičů může vozidlu s právem přednostní jízdy značně zkomplikovat plynulý průjezd a připravit ho o vzácné vteřiny, které mohou být rozhodující pro záchranu lidského života.

Jak správně umožnit průjezd sanitce, hasičům a policii?

Zachovejte chladnou hlavu

Zapnuté modré majáky vozidla s právem přednostní jízdy, doplněné případně o výstražné houkání, by pro vás měly být jasným signálem, abyste takovému vozidlu umožnili plynulý a bezpečný průjezd. To ovšem neznamená prudce sešlápnout brzdu a strhnout volant ke straně.

Vážná situace vyžaduje rozvahu a správné vyhodnocení situace. Zbrklé jednání a zmatkování může průjezd sanitky, policejního nebo hasičského vozu značně zkomplikovat a přinést více škody než užitku. Jaká jsou tedy základní pravidla, která je nutné dodržovat, pokud se blíží vozidlo s právem přednostní jízdy?

Úplné zastavení není nutné

Základním pravidlem je zpomalit a za použití blinkru se snažit uhnout ke straně. Není vždy nutné úplně zastavit vozidlo, a už vůbec ne okamžitě. Takové chování může naopak vést k vytvoření kolony za vámi, která plynulému průjezdu sanitky či jiného vozidla rozhodně nepřispěje.

Chybou řidičů někdy bývá, že se snaží houkající vozidlo pustit příliš brzy. Ubrat plyn a uhnout však stačí až ve chvíli, kdy vás od sanitky nedělí skoro žádné auto.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Vozovka s více jízdními pruhy

Je-li v jednom směru více jízdních pruhů, musí všichni řidiči vědět, na kterou stranu mají uhnout. V případě, že se na takové vozovce tvoří kolona, jsou řidiči před zastavením povinni vytvořit volný třímetrový pruh pro průjezd záchranných složek, a to následujícím způsobem:

  • Na dvouproudé silnici se vozidla rozestupují k okrajům vozovky tak, že volný pruh vzniká uprostřed.
  • Na tříproudé a víceproudé silnici uhýbají řidiči jedoucí v pravém pruhu doprava (jako jediní). Řidiči v ostatních pruzích směřují co nejvíce doleva.

Pokud je to nutné pro vytvoření dostatečného místa, mohou řidiči vjet na krajnici nebo střední dělící čáru.

Čekání na semaforech

Přijíždí-li sanitka ke křižovatce, kde právě čekáte na zelenou, nemáte patrně příliš prostoru, kam uhnout. V takovém případě klidně vjeďte opatrně na chodník nebo trochu do křižovatky. Po průjezdu sanitky by vám ostatní řidiči měli dát znamení, že můžete pokračovat v jízdě (protože vy na semafor nevidíte).

Buďte opatrní a nezneužívejte situace

Při každém manévru, který hodláte provést, buďte opatrní. Kvůli sanitce není nutné sjet do příkopu nebo riskovat, nacházíte-li se například za zatáčkou nebo v místě, kde není vidět za horizont.

Pokud vás někdy napadlo, že byste mohli využít situace a volným pruhem za sanitkou předjet dlouhou kolonu, rychle takové myšlenky zažeňte. Takové chování by bylo přinejmenším bezohledným zneužitím situace.