Ministerstvo dopravy – fakta, informace, zajímavosti

11.03.2022

Ministerstvo dopravy České republiky je ústřední orgán státní správy v oblasti dopravy, který byl založen již v lednu 1969. V oblasti dopravy odpovídá ministerstvo za tvorbu a uskutečňování státní politiky. Budova ministerstva dopravy stojí v Praze 1 a její hlavní vchod najdete na adrese nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12. Současným ministrem dopravy je Martin Krupka, který je ve funkci od 17. 12. 2021.

Ministerstvo dopravy – fakta, informace, zajímavosti
Ministerstvo dopravy. Zdroj: Wikipedie

V rámci federalizace Československa bylo v roce 1969 založeno Ministerstvo dopravy České socialistické republiky, v čele s ministrem Josefem Starým. Po rozdělení Československa nastala v roce 1996 změna a vzniklo ministerstvo dopravy a spojů, pod které spadaly veškeré telekomunikace a pošty. Poslední změna nastala v roce 2003, kdy si telekomunikace a pošty pod sebe vzalo nové Ministerstvo informatiky České republiky a zůstalo samotné Ministerstvo dopravy ČR, které známe dodnes.

Činnosti Ministerstva dopravy

Nejen, že Ministerstvo dopravy odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a za její uskutečňování, podíli se i na dalších činnostech:

 • Určuje koncepci a rozvoj dopravy,
 • jedná se o vrchní státní dozor v silniční dopravě,
 • vyřizuje stížnosti, které se vážou k silnicím a dálnicím,
 • vydává rozhodnutí o uzavírce silnic a dálnic,
 • v případě rekonstrukce dálnic vydává stavební povolení,
 • přijímá návrhy na změny dopravního značení, které následně schvaluje, nebo zamítá,
 • dle § 83 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., uděluje povolení výjimky z věku pro udělení řidičského oprávnění,
 • schvaluje jízdní řády,
 • rozhoduje o zařazení železniční dráhy a vydává povolení k provozování mezinárodní linkové dopravy
 • je dohledovým orgánem nad zkouškami jachtařů, poté vydává i průkazy pro velitele námořních a rekreačních jachet,
 • zajišťuje leteckou dopravu a uděluje souhlas k letům za účelem výkonu státní správy,
 • rozhoduje o udělení či případného odnětí přepravního práva leteckým společnostem EU.

Podpis smlouvy na ministerstvu dopravy

Podpis smlouvy

Kontrola tachometru

Stránky Ministerstva dopravy nabízí službu kontrola tachometru. Po zadání VIN se zobrazí informace o stavu tachometru – ujeté vzdálenosti vozidla. Díky VIN kódu je možné zjistit historii každého vozidla. Prověření vozidla pomocí VIN byste měli provést v případě, že kupujete ojetý vůz, jehož historii a původ bezpečně neznáte. Prodejci se často dopouštějí nekalé praktiky – stáčení tachometru. VIN se skládá ze 17 znaků, mezi nimiž mohou figurovat pouze číslice a velká písmena abecedy (s výjimkou O, Q, I).

Umístění VIN se liší podle značky a modelu vozidla. Nejčastěji bývá vyraženo pod čelním sklem na straně řidiče, v motorovém prostoru vozidla, na podlaze u spolujezdce nebo na pravé straně rámu. Dále ho lze najít na typovém štítku vozidla, který bývá umístěn v prostoru dveří nebo v motorovém prostoru. VIN je uveden i na dokladech k vozidlu.

Nástěnka

Plánování

Řidičský průkaz – online testy na zkoušku

Ministerstvo dopravy spravuje webovou stránku E-testy. Žadatel o řidičské oprávnění se zde připraví a získá informace ke zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích včetně zdravotnické přípravy. Informace zde najdou i řidiči, kteří se připravují na profesní způsobilost – řidičské oprávnění skupiny C, D, CD. Příprava se řídí vyhláškou č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Nakonec se zde mohou připravovat i řidiči, kteří musí složit odbornou způsobilost dopravce. Jedná se o podmínku pro udělení koncese pro provozování dopravy velkými vozidly – u nákladní dopravy se vztahuje na vozidla nad 3, 5 tuny. U osobní dopravy je to vozidlo, které přepravuje více než 9 osob včetně řidiče.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Ministerstvo dopravy sídlí na adrese Praha 1-Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12.

Současným ministrem dopravy je Martin Krupka, který je ve funkci od 17. 12. 2021.
Hledat na webu Srovnátor.cz