Plná moc k přepisu vozidla formulář a další informace

24.08.2019

Přepis vozidla na nového majitele je celkem jednoduchá záležitost s jasně daným postupem. Jako každý podobný úkon však vyžaduje návštěvu úřadu. Pokud na vyřizování na úřadě nemáte čas nebo náladu nebo vás od kupujícího, resp. prodávajícího dělí velká vzdálenost, můžete udělit protistraně plnou moc, případně můžete zplnomocnit jinou, třetí osobu.

Plná moc k přepisu vozidla formulář a další informace

To nejdůležitější o přepisu vozidla

Přepisu vozidla na nového majitele v registru vozidel se při koupi, resp. prodeji ojetého auta zkrátka nevyhnete. Jakmile dojde k převodu vlastnického práva k autu, tedy k uzavření kupní smlouvy na auto, je nutné navštívit úřad a zažádat o zápis změny vlastníka silničního vozidla. Celý proces upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Žádost o přepis vozidla musí být podána do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Odpovědnost za splnění této povinnosti nese prodávající, který se nesplněním desetidenní lhůty vystavuje pokutě až 50 000 Kč.

Přepis vozidla je možné provést na dopravním odboru kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, bez ohledu na místo trvalého bydliště prodávajícího či kupujícího. Některé úřady nabízejí možnost online rezervace přesného termínu návštěvy.

Přepis vozidla na nového majitele se provádí na základě společné žádosti prodávajícího (dosavadního vlastníka) a kupujícího (nového vlastníka). Formálně se přepisu musí zúčastnit obě strany, fyzicky ovšem stačí na úřadě přítomnost jediné osoby. K tomu účelu se sepisuje plná moc k přepisu vozidla.

Plná moc k přepisu vozidla

Plná moc k přepisu auta se uděluje v případě, že se kupující a prodávající nemohou nebo nechtějí sejít na úřadě a podat žádost o přepis vozidla společně. Plnou moc k přepisu vozidla může udělit jak prodávající kupujícímu, tak kupující prodávajícímu. Protože ale za provedení přepisu vozidla v zákonné lhůtě odpovídá prodávající, není příliš vhodné, aby prodávající zplnomocnil kupujícího. Mělo by být v zájmu prodávajícího, aby na celý proces osobně dohlédl.

Přepis vozidla nemusí provést jen prodávající nebo kupující. Obě strany mohou k přepisu pověřit i jakoukoliv třetí osobu. Podmínkou je způsobilost této osoby k právním úkonům a plná moc k přepisu auta.

Plná moc k přepisu vozidla musí být v každém případě úředně ověřena.

Plná moc k přepisu vozidla tiskopis

Plná moc k přepisu vozidla nemá přesně předepsaný formát. Jedná se o dokument, kterým určitá osoba zmocňuje jinou osobu k vykonání určitého právního úkonu. Proto by plná moc k přepisu auta měla obsahovat:

 • identifikaci obou stran (zmocněnce a zmocnitele),
 • úkon, k němuž je zmocněnec zmocněn (přepis vozidla),
 • identifikaci vozidla, kterého se přepis týká,
 • časovou platnost plné moci k přepisu vozidla,
 • podpisy obou stran.

Abychom vám ulehčili práci, připravili jsme pro vás vzor plné moci k přepisu vozidla ke stažení. Plná moc k přepisu vozidla vzor zdarma je k dispozici zde:

Stejné náležitosti má i plná moc k přepisu motocyklu. Potřebujete-li někoho zplnomocnit k přepisu motorky, můžete využít stejný formulář.

Až si vzor plné moci k přepisu vozidla stáhnete, pečlivě formulář vyplňte, vytiskněte, podepište a nechte plnou moc úředně ověřit. Podpis lze ověřit například u notáře nebo na kontaktních místech Czech POINT.

kupní smlouva

Návrh plné moci

dokument ke stažení

Stáhnout

PDF návrhu plné moci ke stažení

kupní smlouva

Návrh kupní smlouvy

dokument ke stažení

Stáhnout

PDF návrhu kupní smlouvy ke stažení

Další potřebné dokumenty

Osoba, která bude přepis vozidla na úřadě vyřizovat, musí mít s sebou kromě plné moci k přepisu vozidla následující dokumenty:

 • vyplněný formulář žádosti o zápis změny vlastníka vozidla,
 • velký technický průkaz,
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),
 • protokol o evidenční kontrole,
 • zelenou kartu jako doklad o sjednaném povinném ručení,
 • kupní smlouvu.