Pojištění odpovědnosti za škodu Češi podceňují

06.04.2015

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. Máte pocit, že je to jen další zbytečná pojistná smlouva? Dnes již rozhodně ne, pomůže Vám ušetřit nepříjemné a nečekané výdaje, které dnes již mohou převyšovat milionové částky.

Pojištění odpovědnosti za škodu Češi podceňují
Chraňte sebe i své blízké před nešťastnou náhodou. | Foto: Fotolia.com

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života (dále jen pojištění odpovědnosti) Vám pomůže v situaci, kdy jste někomu povinni nahradit způsobenou škodu na majetku, finanční újmu nebo újmu na zdraví. Může se jednat o nešťastnou náhodu, při které vytopíte souseda, nebo když Vaše dítko rozbije ve škole okno. Časté jsou dnes také škody při rekreačním sportu, kdy se například střetnete s někým na kole či na kolečkových bruslích.

Nemusí se jednat pouze o Vaši nehodu. Nehodu mohou způsobit třeba Vaše děti, další osoby ve společné domácnosti či domácí mazlíčci. Stačí, aby se třeba Vaše kočka prošla po parapetu a shodila květináč na pod okny stojící auto.

Zkrátka pojištění odpovědnosti se v dnešní době hodí opravdu každému. Dnes, kdy velké části domácností sotva stačí měsíční příjmy, je opravdu obtížné platit za nešťastnou událost vysoké částky. I proto se vyplatí mít pojištění odpovědnosti uzavřené. Většinou se sjednává spolu s pojištěním domácnosti, jako připojištění.

Podle NOZ můžou jít škody do milionů

Od platnosti nového občanského zákoníku (NOZ) se vyplácené újmy mnohanásobně zvyšují. Podle NOZ jste odpovědní nejen za sebe a za následky svého chování, ale také za všechen svůj majetek, děti a i zvířata.

Při porovnání vyplácených škod do roku 2013 s rokem 2014 je rozdíl opravdu znatelný. Například neuklizením/neopravením chodníku ve Vašem vlastnictví jste způsobili pád poškozeného a neotevřenou zlomeninu jeho ruky, bez trvalých následků – do roku 2013 by byla výše náhrady 3.600Kč, nyní již 11.308Kč.
V případě usmrcení jsou ty částky, ale mnohem vyšší – neúmyslnou nesprávnou obsluhou nějakých technických zařízení jste způsobili usmrcení, zemřelý po sobě zanechal manželku, oba rodiče, 2 dospělé děti již žijící ve své domácnosti s rodinami – do roku 2013 by byla výše náhrady újmy všem pozůstalým 1.200.000Kč, od roku 2014 by se mohla částka vyšplhat až na 2.200.000 Kč. Takových příkladů bychom Vám mohli uvádět nesčetně.

Limity pojistného plnění volte s rozmyslem

Je samozřejmě na každém z Vás zda si takovéto pojištění sjednáte nebo ne, ale pokud už se pro něj rozhodnete, je dobré si také rozmyslet výši pojistných limitů.

Pojišťovny většinou uvádějí tyto limity – újma na zdraví/usmrcení, újma na majetku. Limity se pohybují v milionových částkách a je potřeba si dopředu promyslet o jaké limity máte zájem a co jste za toto pojištění ochotni zaplatit. Je potřeba si však uvědomit, že výše limitů je nejvyšší hranice možného plnění od pojišťovny.

S pojištěním odpovědnosti za škodu nebudete muset být ve stresu, co kde Vaše dítko vyvede. Nikdy nevíte, co Vás během dne potká.

Hledat na webu Srovnátor.cz