Přehled skupin řidičského oprávnění

12.11.2018

Většina řidičů je držitelem řidičského oprávnění skupiny B, s nímž lze usednout za volant osobního auta, případně dodávky. Jiné řidičské oprávnění potřebujete v případě, že chcete řídit nákladní auto, autobus nebo třeba traktor. Celkem existuje šestnáct skupin řidičského oprávnění, ve kterých nemusí být jednoduché se zorientovat. Níže najdete podrobný přehled, jaká vozidla můžete s jakým oprávněním a v jakém věku řídit.

Přehled skupin řidičského oprávnění

Skupina AM

Minimální věk pro získání: 15 let.

Skupina AM má nejnižší věkové omezení a vozidla, která do ní patří, lze řídit s jakýmkoli jiným řidičským oprávněním kromě skupiny T. Zahrnuje malá motorová vozidla s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. Konkrétně sem spadají:

dvoukolová vozidla s maximálním zdvihovým objemem válců spalovacího motoru 50 cm3 nebo s maximálním výkonem elektrického motoru 4 kW,
tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximálním zdvihovým objemem zážehového motoru 50 cm3 nebo s maximálním výkonem jiného motoru 4kW, přičemž čtyřkolová vozidla musí mít zároveň hmotnost v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Skupina A1

Minimální věk pro získání: 16 let (pro soutěže je možná výjimka).

Skupina A1 zahrnuje lehké motorky, které mohou nebo nemusí mít postranní vozík. Musí však mít výkon nejvýše 11 kW (tříkolky maximálně 15 kW) a zdvihový objem spalovacího motoru nejvýše 125 cm3. Poměr výkonu a hmotnosti nesmí být vyšší než 0,1 kW/kg. Skupina A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel s výkonem motoru do 15 kW, se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 a s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg.
Skupina A2

Minimální věk pro získání: 18 let (pro soutěže je možná výjimka).

Skupina A2 zahrnuje o něco silnější motorky, které opět mohou být s postranním vozíkem. Jejich výkon musí být ovšem nejvýše 35 kW a poměr výkonu a hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg. Nesmí se jednat o motocykly upravené z vozidel s více než dvojnásobným výkonem. S řidičským oprávněním A2 lze řídit i vozidla ze skupiny A1.

Skupina A

Minimální věk pro získání: 24 let, resp. 21 let pro tříkolky, resp. 20 let po dvou letech držení řidičského oprávnění skupiny A2 (pro soutěže je možná výjimka).

S řidičským oprávněním skupiny A můžete řídit nejen vozidla ze skupin A1 a A2, ale také silné motorky (s postranním vozíkem nebo bez něj), tříkolová motorová vozidla s výkonem vyšším než 15 kW a čtyřkolová vozidla s výkonem motoru do 15 kW a hmotností v nenaloženém stavu maximálně 400 kg.

Skupina B1

Minimální věk pro získání: 17 let.

Skupina B1 opravňuje řidiče k řízení čtyřkolových motorových vozidel, která nespadají do skupiny AM a jejichž výkon není vyšší než 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyušuje 400 kg (resp. 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží). Dále je možné řídit také tříkolky ze skupiny A1.

Skupina B

Minimální věk pro získání: 18 let.

Skupina B je nejrozšířenější skupinou řidičského oprávnění. S tímto oprávněním můžete usednout za volant osobního auta nebo dodávky. Přesně řečeno sem patří všechna motorová vozidla, která nespadají do skupin A1, A2, A a B1 a která zároveň mají nejvyšší povolenou hmotnost do 3 500 kg a maximálně 8 míst k sezení (mimo řidiče).

K těmto vozidlům můžete bez dalšího nutného oprávnění připojit přípojné vozidlo:

s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg,
s nejvyšší povolenou hmotností převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost takové jízdní soupravy nepřesáhne 3 500 kg.

Pokud hmotnost jízdní soupravy (složené z vozidla skupiny B a vozíku o hmotnosti vyšší než 750 kg) překročí 3 500 kg, budete potřebovat oprávnění v rozšířeném rozsahu (tzv. B96). V takovém případě se hranice nejvyšší povolená hmotnosti jízdní soupravy posouvá na 4 250 kg.

S řidičským oprávněním skupiny B můžete řídit i vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidla skupiny B1. Jste-li navíc starší 21 let, můžete řídit také tříkolky ze skupiny A.

Skupina B+E

Minimální věk pro získání: 18 let.
Podmínka: Oprávnění B+E lze udělit pouze držiteli skupiny B.

Oprávnění B+E potřebujete v případě, že chcete řídit jízdní soupravu složenou z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o nejvyšší možné hmotnosti 3 500 kg.

Skupina C1

Minimální věk pro získání: 18 let.
Podmínka: Oprávnění C1 lze udělit pouze držiteli skupiny B.

Skupina C1 zahrnuje motorová vozidla (s výjimkou traktorů) o maximální přípustné hmotnosti od 3 500 kg do 7 500 kg, která mohou přepravovat nejvýše 8 osob (mimo řidiče). K vozidlu je možné připojit přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg.

Skupina C1+E

Minimální věk pro získání: 18 let.
Podmínka: Oprávnění C1+E lze udělit pouze držiteli skupiny C1.

Skupina C1+E opravňuje k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E a dále jízdních souprav do 12 tun složených z:

vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg nebo
vozidla skupiny B a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3 500 kg.

Skupina C

Minimální věk pro získání: 21 let, resp. 18 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti.
Podmínka: Oprávnění C lze udělit pouze držiteli skupiny B.

K řízení motorových vozidel (s výjimkou traktorů) o hmotnosti převyšující 7 500 kg potřebujete oprávnění skupiny C. Tato nákladní auta mohou mít maximálně 8 míst k sezení (mimo řidiče) a bez dalšího oprávnění k nim můžete připojit přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg. Skupina C umožňuje řídit i vozidla skupiny C1.

Skupina C+E

Minimální věk pro získání: 21 let, resp. 18 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti.
Podmínka: Oprávnění C+E lze udělit pouze držiteli skupiny C.

Skupina C+E zahrnuje jízdní soupravy složené z vozidla skupiny C a přípojného vozidla, které celé nespadají do skupiny C. Kromě těchto souprav můžete řídit i soupravy spadající do skupin B+E a C1+E. Máte-li navíc řidičské oprávnění skupiny D, můžete řídit také jízdní soupravy patřící do skupiny D+E.

Skupina D1

Minimální věk pro získání: 21 let.
Podmínka: Oprávnění D1 lze udělit pouze držiteli skupiny B.

Do skupiny D1 spadají minibusy, tedy motorová vozidla s více než 8 a zároveň maximálně 16 místy k sezení (mimo řidiče). Délka těchto vozidel nesmí přesáhnout 8 metrů. Lze k nim připojit přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg.

Skupina D1+E

Minimální věk pro získání: 21 let.
Podmínka: Oprávnění D1+E lze udělit pouze držiteli skupiny D1.

Skupina D1+E se týká jízdních souprav – takových, které se skládají z vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla, pokud celá souprava nespadá do skupiny D1. S tímto oprávněním lze řídit i jízdní soupravy ze skupiny B+E.

Skupina D

Minimální věk pro získání: 24 let, resp. 21 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením.
Podmínka: Oprávnění D lze udělit pouze držiteli skupiny B.

Skupina D zahrnuje klasické autobusy (i trolejbusy), tedy obecně všechna vozidla s více než 8 místy k sezení (mimo řidiče), která nespadají do skupiny D1 a ke kterým lze připojit přípojné vozidlo o nejvyšší přípustné hmotnosti do 750 kg. S tímto oprávněním lze řídit i vozidla skupiny D1.

Skupina D+E

Minimální věk pro získání: 24 let, resp. 23 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti.
Podmínka: Oprávnění D+E lze udělit pouze držiteli skupiny D.

Skupina D+E umožňuje řízení jízdních souprav složených z vozidla skupiny D a přípojného vozidla, nespadá-li celá souprava pod skupinu D. Dále lze řídit soupravy ze skupiny B+E a D1+E.

Skupina T

Minimální věk pro získání: 17 let.

S řidičským oprávněním skupiny T můžete řídit traktory a samojízdné pracovní stroje, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

Hledat na webu Srovnátor.cz