Registr vozidel Brno

06.09.2019

V Brně si můžete vyřídit registraci vozidla, a další služby s tím spojené, na Oddělení evidence motorových vozidel. Vyřídit si tu můžete registraci nového vozidla, odhlášení vozidla, vyřazení vozidla z evidence anebo si tu nechat otestovat historické vozidlo. Oddělení pokrývá agendu pro občany celého Brna a okolí, kteří potřebují služby v oblasti evidence vozidel využít.

Služby Registru silničních vozidel v Brně

  • Registr, vyřazení, zánik silničních vozidel – elektronické objednávání
  • Poskytování údajů z registru vozidel
  • Žádost o duplikáty dokladů k vozidlu
  • Protokol o evidenční kontrole vozidla
  • Technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla – registrace vozidel bez ČR TP
  • Stavba a přestavba silničního vozidla
  • Registrační značky
  • Registrace historických a sportovních vozidel
  • Testování silničního vozidla

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku*Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvímBez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit)200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu)1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**)Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku)200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku)600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku)5 000,-
Třetí značka na nosič kol600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu***100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel50,-
Zapsání či zrušení leasingu800,-
Trvalý vývoz vozidla450,-
Firemní karta pro digitální tachografy700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Registr vozidel v Brně