Revize komínů a jejich kontroly jsou nedílnou součástí údržby domu

19.09.2022

Stále chladnější počasí pomalu zahajuje topnou sezónu, s čímž souvisí nutnost mít dobře fungující a vyčištěný komín. Bydlíte-li v rodinném domě, jehož součástí je komín používaný při vytápění, jistě tušíte, že by k vám čas od času měl zavítat kominík. Přesné lhůty, ve kterých je nutné pravidelně čistit a kontrolovat komín, stanovuje legislativa, stejně jako případy, ve kterých se provádí revize komínů.

Obsah článku

Kontroly a revize komínů zaručují bezpečné vytápění

Každý rodinný dům potřebuje pravidelnou údržbu a nejinak je tomu i s komínem. K tomu, abyste mohli doma udržovat příjemnou teplotu i v chladných měsících a neobávat se přitom o svou bezpečnost, je zapotřebí komín v bezvadném stavu. Právě bezpečnost je hlavním důvodem, proč byste se o komín měli starat a proč jsou revize komínů a kontroly spalinových cest legislativně upraveny. Pokud totiž údržbu komínu zanedbáte, hrozí vám, že:

 • dojde ke vznícení spalin a k požáru,
 • pojišťovna v případě pojistné události (např. požáru) odmítne škodu z pojištění nemovitosti uhradit, nebudete-li mít k dispozici doklad od kominíka o provedené kontrole komínu,
 • sebe i své blízké vystavíte riziku otravy oxidem uhelnatým, kterou způsobuje právě neprůchodný komín,
 • vám bude uložena pokuta.
Revize komínů a jejich kontroly jsou nedílnou součástí údržby domu
Každý používaný komín by měl být alespoň jednou ročně zkontrolován.

Revize komínu, nebo jen kontrola?

Jak již bylo řečeno, čištění, kontroly a revize komínů (resp. spalinových cest) jsou legislativně upraveny. Klíčová je prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. k zákonu o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.). Ta definuje rozdíl mezi pojmy revize komínu a kontrola spalinových cest, rozsah obou těchto úkonů a v příloze určuje lhůty pro čištění a kontroly spalinových cest.

Revize komínu a kontrola komínu (resp. spalinových cest) totiž není totéž. Zatímco revize komínu je úkon, který se provádí jednorázově v konkrétně stanovených situacích, kontrolou spalinových cest se rozumí následná kontrola prováděná v pravidelných intervalech.

V jakých případech je nutná revize komínů?

Obecně se dá říci, že revizi komínu musíte provést po nějaké zásadní změně či problému týkajících se zdroje vytápění nebo spalinové cesty. Vyhláška č. 34/2016 Sb. definuje v § 3 odst. 1 tyto případy konkrétně:

 1. Revize spalinové cesty se provádí:
  1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  5. po komínovém požáru, nebo
  6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Lhůty pro pravidelné čištění a kontroly spalinových cest

Jakmile je spalinová cesta zrevidovaná, stačí už v následujících letech provádět pouze čištění komínu a jeho běžné kontroly. Jejich četnost závisí především na druhu používaného paliva a výkonu spotřebiče. Při lhůtách pro čištění spalinových cest může hrát roli i to, zda jsou používány celoročně, nebo jen sezónně (tzn. po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce). Konkrétní lhůty jsou v příloze č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb. uvedeny následovně:

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x za rok 2x za rok 2x za rok 1x za rok 1x za rok
Kontrola spalinové cesty 1x za rok 1x za rok 1x za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2x za rok 1x za rok 1x za rok

Během pravidelné kontroly, které by mělo předcházet vyčištění komínu, kominík prověřuje, zda komín správně táhne, je průchodný, bez trhlin a zda jeho celkový technický stav odpovídá bezpečnostním požadavkům. Dále by měl ověřit, zda na komínu nebyly provedeny stavební úpravy a zda se v jeho blízkosti nevyskytují hořlavé materiály. Vydáním potvrzení o kontrole kominík potvrzuje, že je používání komínu bezpečné. Vy tak máte jistotu, že (při správném zacházení a dodržení všech bezpečnostních zásad) jeho provozem neohrozíte majetek váš ani majetek třetích osob.

Revize komínu i jeho následné kontroly provádí vždy odborník.
Revize komínu i jeho následné kontroly provádí vždy odborník.

Kdy je nejlepší objednat kominíka?

Revize komínů, jak často bývají nesprávně označovány i běžné kontroly, provádí vždy odborník. Ke kontrole komínu je ideální přizvat kominíka buď před začátkem topné sezóny (tedy na podzim), nebo po jejím skončení (tedy na jaře). V každém případě je nutné, aby byl komín vychladlý. Vhodnější bývají jarní kontroly komínů, a to z následujících důvodů:

 • před začátkem topné sezóny bývají kominíci velmi vytížení,
 • na jaře je hezky, zatímco podzim bývá deštivý a lézt na střechu domu může být nebezpečné,
 • v případě, že kominík zjistí závady, je ještě dostatek času je před začátkem nové topné sezóny odstranit.

Revize komínu – cena

Zajímá vás, jaká bude v případě revize komínu cena a kolik si kominík za práci naúčtuje při běžné kontrole? Ceny se pochopitelně mírně liší, mimo jiné i v závislosti na regionu. S jistotou můžeme říci, že u revize komínů cena bude vyšší. Zatímco cena běžné kontroly se nejčastěji pohybuje od 600 Kč do 800 Kč (částka může i nemusí zahrnovat čištění komínu), revize komínu vás bude stát zhruba 2 000 Kč. Kominík si k uvedeným částkám může navíc účtovat dopravné.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Revize komínu je jednorázový úkon, který se provádí v zákonem stanovených situacích – při zásadní změně týkající se zdroje vytápění či spalinové cesty, po požáru nebo jiném problému. V pravidelných intervalech (min. 1x za rok) se potom provádí běžné kontroly spalinových cest. Kominíka byste měli objednat nejpozději před začátkem topné sezóny. Na co dalšího byste před zahájením topné sezóny neměli zapomenout, si můžete přečíst v tomto článku.

Cena revize komínu včetně vystavení revizní zprávy se pohybuje kolem 2 000 Kč. K této částce si kominík může naúčtovat ještě dopravné. Následné pravidelné kontroly komínu bývají levnější – vyjdou vás zhruba na 600 – 800 Kč. Ušetřit ale můžete během topné sezóny – pokud budete praktikovat některé z těchto tipů.

Kominíka byste k čištění a kontrole komínu měli přizvat alespoň 1x ročně; používáte-li pevné palivo, pak ještě častěji – viz vyhláška č. 34/2016 Sb. Ideální doba pro kontrolu komínu je po skončení topné sezóny nebo před jejím zahájením (to však bývají kominíci velmi vytížení).
Hledat na webu Srovnátor.cz