Technické muzeum v Liberci

27.05.2020

Pokud jste nadšenci do techniky a průmyslu, rozhodně navštivte Technické muzeum v Liberci. Jedná se o relativně mladé muzeum – založeno bylo v roce 2014 a jako svůj hlavní cíl si klade prezentaci průmyslové výroby nejen v Liberci, ale i v celém libereckém kraji a blízkých přeshraničních regionech, díky které se Liberec stal významným regionálním městem. Rozloha muzea se rozprostírá na čtyřech pavilonech s velmi pestrou nabídkou exponátů.

Technické muzeum v Liberci Zdroj: FB stránky Technického muzea v Liberci

Pavilon A

Stěžejním a prvním pavilonem je pavilon A, kde si na své přijdou milovníci dopravních prostředků. Uvidíte zde ukázky automobilů z různých částí naší planety, které poprvé světlo světa spatřily v jednotlivých obdobích táhnoucích se napříč celým 20. stoletím. Pokud si Vaše srdce získaly spíše jednostopé stroje, můžete se těšit na ukázky motocyklů předválečné i poválečné výroby, a to jak ze zahraničí, tak i z Československa. Dále v tomto pavilonu naleznete výstavu, která se pyšní svou chronologií historie jízdních kol, exponáty z oblasti železniční dopravy a Vaše ratolesti určitě zaujme obrovská sbírka modelů autíček, motocyklů i další techniky. Shrňme tedy to, co v tomto pavilonu můžete vidět:

 • automobily
 • motocykly
 • kola
 • ukázky z železniční dopravy
 • nepřeberné množství modelů

Pavilon B

Další pavilon, pavilon B, je věnován hlavně již zmíněnému průmyslu. Liberec se proslavil zejména textilním průmyslem, jemuž je právě věnovaná jedna celá expozice. Dozvíte se v ní o slavných jménech jako je například Liebieg nebo Linser. Z expozice, jež byla zaměřena na průmyslovou minulost Liberce se plynule můžete přesunout do další části pavilonu, který je věnován průmyslové současnosti tohoto města – lze tak hezky porovnat, kam se za ty roky Liberec posunul. Poslední část výstavy pavilonu B, nesoucí název Křídla pro Izrael, je úzce spjata se studenty Vojenské odborné školy leteckých mechaniků – dozvíte se zde, proč byli její absolventi naprosto klíčoví pro vznik státu Izrael. Jaké expozice pro Vás tedy má pavilon B přichystané?

 • Textilní průmysl
 • Liberec a průmysl dnes
 • Křídla pro Izrael

FB stránky Technického muzea v Liberci
Zdroj: FB stránky Technického muzea v Liberci

Pavilon C a D

Předposlední pavilon, označený písmenem C, nabízí náhled pod pokličku vývoje městské hromadné dopravy. Dalo by se říci, že nejvíce prostoru muzea je věnováno právě exponátům z historie vývoje tramvajové dopravy – těšit se můžete na tuzemské tramvaje, chybět ale nebudou ani zástupci tramvají německých nebo švýcarských. Drobnější prostor je zde věnován i autobusům – skvělé je, že můžete prozkoumat i samotný interiér těchto dopravních prostředků a budete mít tak jedinečnou možnost posadit se na sedadla tramvají či autobusů, které svou krásou již dávno městské ulice neoslňují. V prostoru celého pavilonu se nacházejí modely tramvají i autobusů, které zaujmou hlavně mladší z Vás. Pavilon D je věnován opět automobilům – tentokrát jsou to ale již luxusnější kousky v podobě zástupců značek například Rolls-Royce nebo Cadillac. Pro přehlednost zrekapitulujme expozice pavilonů C a D:

 • Tramvajová doprava
 • Autobusová doprava
 • Zvučné značky

Závěr

Ani Technické muzeum v Liberci se nevyhnulo pozastavení svého provozu v souvislosti s COVID-19. Jeho provoz byl však obnoven 11. května a navštívit jej můžete, mimo pondělí, jakýkoli den v týdnu od 10:00-17:00. Muzeum má otevřeno i na státní svátky, pokud neuvádí na svých stránkách jinak. Najdete jej na liberecké adrese Masarykova 424/5, 460 01. Proto, pokud Vás široká nabídka exponátů muzea zaujala, neváhejte jej ve svém volném čase navštívit.

Hledat na webu Srovnátor.cz