Tepelné čerpadlo aneb alternativa vytápění místo zemního plynu.

17.10.2022

Se strmě stoupajícími cenami plynu se objevuje otázka, zda existují i další výhodnější alternativy na vytápění obytných prostorů. Jednou z takových variant je tepelné čerpadlo. Na výběr tepelného čerpadla je ale třeba se pečlivě připravit. V první řadě je důležité se zamyslet, zda je vytápění tepelným čerpadlem právě vašeho rodinného nebo bytového domu ten nejvhodnější způsob. Máte-li však kvalitní zateplení a vhodná okna, může tepelné čerpadlo představovat cestu, jak se zbavit závislosti na zemním plynu a v konečném důsledku i ušetřit nemalé výdaje za energie.

Tepelné čerpadlo aneb alternativa vytápění místo zemního plynu.
Tepelná čerpadla představují zajímavou alternativu vytápění domácností.

Obsah článku

Tepelné čerpadlo

Lze říci, že se s tepelnými čerpadly setkáváme v různých spotřebičích – některé z nich najdeme téměř v každé domácnosti. Příkladem mohou být chladničky a mrazáky, klimatizace nebo právě některé druhy vytápění.

Hlavním účelem tepelného čerpadla je převod tepla z jednoho místa na místo druhé – v našem případě tedy z venkovních prostor do místností, které chcete tepelným čerpadlem vytápět. Tepelná čerpadla se rozdělují na několik druhů, a to právě podle toho, odkud teplo získávají. Proto se můžete setkat například s tepelnými čerpadly země–voda, vzduch–voda, voda–voda nebo vzduch–vzduch.

Tepelná čerpadla – jak fungují?

S nadsázkou lze tvrdit, že tepelné čerpadlo je vlastně taková lednička obrácená naruby. Lednička se snaží díky kompresoru a chladícímu médiu ochladit svůj vnitřní prostor – odvést teplo z potravin uložených v ledničce a tímto teplem ohřát svůj vnější prostor. Tepelné čerpadlo dělá přesný opak – čerpá teplo z venkovního (vnějšího) prostoru a tímto teplem ohřívá obývací (vnitřní) prostory uvnitř domu.

Tepelné čerpadlo cena

Cenu tepelných čerpadel ovlivňuje několik faktorů:

  • zdroj energie
  • topný faktor
  • značka a výrobce

Nejdůležitější charakteristikou je právě topný faktor, který určuje efektivitu tepelného čerpadla. Efektivita je určená poměrem vyrobeného tepla a energií, kterou tepelné čerpadlo spotřebuje. Topný faktor je udáván číselnou hodnotou – obvyklou hodnotou je číslo 3. To znamená, že takové tepelné čerpadlo získá trojnásobek spotřebované energie, kterou pak využije například k ohřevu topné vody v radiátorech nemovitostí. Dvouslovné názvy tepelných čerpadel (například vzduch–voda) označují zdroj, ze kterého je teplo čerpáno a médium, přes které je teplo dále převáděno.

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Systémy na principu vzduch–vzduch jsou primárně konstruovány jako klimatizace. V zimě může klimatizace fungovat i na „obrácený režim“, čímž se stává tepelným čerpadlem. Tento typ tepelných čerpadel je vhodné využít jako další zdroj přitápění během jara a podzimu. Existují ale i upravené druhy tepelných čerpadel vzduch–vzduch, které jsou vhodné k vytápění během celého roku.

tepelna cerpadla
Tepelná čerpadla na principu vzduch–vzduch patří k nejlevnějším na trhu.

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch zkušenosti

Jedná se o nejlevnější typ čerpadel – cenové rozmezí je okolo 25 000–70 000 Kč, a to i v případech multisplitových systémů (s větším množstvím vnitřních jednotek). Nevyžadují rozvod žádných otopných soustav, jako jsou například radiátory. Dále tato tepelná čerpadla neprodukují svým provozem další škodliviny, které by se dostávaly do ovzduší a některé typy mohou fungovat v létě jako klimatizace.

Oproti výše zmíněným výhodám stojí nevýhody v provozu při nízkých nebo vysokých teplotách. V zimě při teplotách okolo -15 °C účinnost tohoto typu tepelných čerpadel výrazně klesá a mohou i úplně zamrznout. Naopak v létě hrozí přehřátí čerpadla, pokud se teplota okolního vzduchu pohybuje okolo 45 °C – proto by se tato čerpadla (resp. i klimatizace) neměly montovat na jižní strany domů.

Tepelná čerpadla vzduch voda

Systémy vzduch–voda patří k dražším, ale stále běžným typům tepelných čerpadel. I přes vyšší pořizovací cenu než u systémů vzduch–vzduch se stále obejdete bez nutnosti podzemních vrtů nebo dvou studní.

tepelné čerpadlo voda vzduch
U tepelných čerpadel vzduch–voda není potřeba žádný vrt nebo dvojice studní.

Tepelné čerpadlo vzduch voda princip

Principem tepelného čerpadla vzduch–voda je odebrání tepla z venkovního vzduchu pomocí výparníku čerpadla. Teplo je následně díky tzv. hydroboxu převáděno do topné vody – například té vody, která se nachází v radiátorech obytných místností. Efektivita tohoto typu čerpadel je závislá na okolní venkovní teplotě – efektivně pracují o teplotách až do -20 °C.

Tepelné čerpadlo vzduch voda cena komplet

Cena tepelných čerpadel typu vzduch–voda se pohybuje v rozmezí od 220 000–350 000 Kč (uvedené rozmezí zahrnuje i cenu montáže). To z těchto tepelných čerpadel činí druhý nejlevnější typ (i přes vyšší pořizovací náklady než u systémů vzduch–vzduch), a to i díky tomu, že ke své funkčnosti nevyžadují podzemní vrt nebo dvojici studní.

Tepelné čerpadlo voda voda

Tento typ tepelného čerpadla funguje na principu odebírání tepla z vody. K jeho provozu jsou však zapotřebí obvykle dvě studny. Čerpací studna funguje jako zdroj vody pro čerpadlo. Takto získaná voda z čerpací studny pak musí být někam odvedena – k tomu slouží studna vsakovací.

U tohoto typu čerpadel však existuje riziko vyčerpání veškeré vody ze studny. Vzhledem k náročnosti na podmínky, během kterých čerpadlo může fungovat, se u nás tento typ téměř nevyužívá.

tepelné čerpadlo recenze
Vzhledem k tuzemským podmínkám se typ čerpadel voda–voda příliš nepoužívá.

Tepelné čerpadlo země voda

Tepelná čerpadla se systémem země–voda fungují na principu předávání tepla do vody prostřednictvím nemrznoucí kapaliny, jež má nízký bod varu. Ve vrtu pod zemí je uložené potrubí, ve kterém plyn z nemrznoucí kapaliny sbírá teplo. Aby se dosáhlo požadovaných vysokých teplot, je součástí okruhu ještě kompresor.

Tento typ tepelných čerpadel společně s typem voda–voda patří k těm nejdražším a konstrukčně nejnáročnějším řešením. Pro tepelné čerpadlo o výkonu 1 kW je potřeba přibližně 12 metrů vrtu, přičemž hloubka vrtu se pohybuje mezi 50–150 metry (ve výjimečných případech i 200 metrů). Jeden vrt si tak vyžádá ke své realizaci plochu pozemku přibližně 30 m². Cena za 7 kW je v podobném rozmezí, jako u čerpadel typu voda–voda, tedy okolo 250 000–450 000 Kč.

Tepelné čerpadlo k bazénu

Na trhu běžně existují i bazénová tepelná čerpadla. Jedná se o levnější varianty tepelných čerpadel s cenou pohybující se okolo 20 000–50 000 Kč. Jak jejich název napovídá, zajišťují ohřev bazénové vody. Tato čerpadla jsou vhodná především pro ty, kterým letní sezóna vodních radovánek připadá příliš krátká a rádi by si jí pomocí tepelného čerpadla k bazénu o pár měsíců prodloužili.

tepelne cerpadlo vzduch voda
Bazénová tepelná čerpadla vám mohou koupací sezónu prodloužit i o pár měsíců.

Dotace na tepelné čerpadlo

Díky státním dotačním programům lze za určitých podmínek získat finanční příspěvek na pořízení tepelného čerpadla. Pokud tedy zvažujete investici do tepelného čerpadla, věnujte pozornost i aktuálně probíhajícím dotačním programům – počáteční náklady mohou pomoci snížit až o polovinu. V současné chvíli (rok 2022) běží dva dotační programy:

  • Nová zelená úsporám
  • Kotlíková dotace

Státní příspěvek lze získat na zateplení stávajícího rodinného nebo bytového domu, ale také na výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností.

ZDROJ VÝŠE PODPORY NA DŮM
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění s přípravou teplé vody 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch 60 000 Kč

Tabulka státní podpory pro různé druhy tepelných čerpadel.

Výše uvedené dotace může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti nacházející se v České republice. Mimo fyzické osoby mohou o dotace žádat i firmy. Více o dotačním programu Nová zelená úsporám se můžete dočíst zde.

O kotlíkovou dotaci můžete žádat v případech, kdy nahrazujete neekologický kotel na pevné palivo tepelným čerpadlem. Pokud kupujete nové tepelné čerpadlo, můžete ušetřit díky kotlíkové dotaci až 130 000 Kč. Kotlíkovou dotaci lze kombinovat i s dotačním programem Nová zelená úsporám, která vám může ušetřit ještě dalších 40 000 Kč. Více o kotlíkové dotaci si můžete přečíst zde.

Tepelná čerpadla cena

Jak vyplývá z výše uvedených řádků, nejzásadnějším faktorem, který ovlivňuje výslednou cenu tepelného čerpadla, je jeho typ. V následující tabulce uvidíte přibližný rozsah cen pro jednotlivé typy čerpadel:

TYP PŘIBLIŽNÁ CENA
Vzduch–vzduch 25 000–50 000 Kč
Vzduch–voda 220 000–350 000 Kč
Voda–voda 350 000–450 000 Kč
Země–voda 350 000–450 000 Kč

Tabulka cen různých typů tepelných čerpadel.

Pokud pořizujete nové tepelné čerpadlo, nezapomeňte si jej také dobře pojistit.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Tepelné čerpadlo funguje na principu odčerpání tepla z vnějšího okolí čerpadla a jeho přívodu pomocí média do obytných prostor. Představuje tedy jeden z alternativních způsobů, jak vytápět dům. O další typech vytápění se můžete dočíst v článku Vytápění elektricky nebo plynem?

Výběr tepelného čerpadla je důležité předem pořádně promyslet – existuje několik základních typů a každý z nich má své výhody a nevýhody. Navíc pokud nemáte dobře zateplený dům a máte stará okna, nemusí se vám tepelné čerpadlo vyplatit. O různých typech zasklení se můžete dočíst v článku Druhy oken a jejich výhody a nevýhody.

Zakrytí tepelného čerpadla je velmi důležité, prodlužuje totiž jeho životnost a navíc dobře zakryté čerpadlo snižuje riziko nebezpečí úrazu vašich ratolestí nebo domácích mazlíčků. Tepelné čerpadlo může být zakryto v rámci prostorů některé z přístaveb. Může také mít designové krytí a tvořit tak samostatný prvek vaší zahrady.

Tepelná čerpadla se svou cenou pohybují od 25 000–450 000 Kč. Výsledná cena závisí především na typu čerpadla. Levnější varianty tepelných čerpadel typu vzduch–vzduch mohou v létě fungovat i jako klimatizace (a naopak). Pokud se chcete dočíst více o klimatizacích, přečtěte si článek Klimatizace – záchrana před úmorně vysokými teplotami.
Hledat na webu Srovnátor.cz