I sebelepší havarijní pojistka Vám nemusí vyplatit ani vindru. Znáte výluky havarijního pojištění?

19.10.2014

Při výběru havarijního pojištění byste neměli hledět jenom na cenu, ale i na výši limitů, kvalitu asistenčních služeb nebo možnosti kombinovat různá rizika. Pozor si dejte i na výluky neboli výjimky, při jejichž naplnění Vám pojištění nepomůže.

I sebelepší havarijní pojistka Vám nemusí vyplatit ani vindru. Znáte výluky havarijního pojištění?
Víte, kdy Vám pojišťovna z havarijního pojištění nevyplatí ani korunu? | Foto: Fotolia.com

U povinného ručení jsou výluky definovány zákonem č. 168/1999 Sb., o povinném smluvním pojištění. Výluky u havarijního pojištění zákonem definovány nejsou. Záleží tak na pojišťovnách, jaké výluky do pojistných podmínek zahrnou.

Standardní výluky havarijního pojištění

Standardní výluky najdete v pojistných podmínkách všech pojišťoven.

Pojišťovna Vám neuhradí škodu z havarijního pojištění pokud:

 • Dojde k přirozenému opotřebení vozidla (koroze, funkční namáhaní, únava materiálu)
 • Máte vadu materiálu nebo výrobní vadu na vozidle.
 • Nesprávnou obsluhou nebo špatnou údržbou vozidla.
 • Špatnou opravou vozidla v servise.
 • Vozidlo mělo před začátkem platnosti pojištění nějakou závadu, která Vám byla známa.
 • V případě, že řídila vozidlo osoba, která není oprávněna řídit.
 • Využijete vozidlo jako pracovní stroj nebo k vojenským účelům.
 • Převážíte výbušniny.
 • Úmyslně poškodíte vozidlo.
 • Nepodrobíte vozidlo stanoveným kontrolám, a tudíž je technicky nezpůsobilé.
 • Vozidlo je vyřazené ze silničního provozu.
 • V době, kdy bylo vozidlo použito k trestné činnosti.
 • Někdo neoprávněně užil vozidlo a nebylo překonáno uzamčení chránící vozidlo.
 • Použijete vozidlo k jiným účelům, než máte ve smlouvě (např. půjčovna, taxi…).
 • Řídíte vozidlo pod vlivem alkoholu, návykových látek, nebo pod vlivem léků.
 • Do spalovacího prostoru motoru vnikla voda.
 • Neumožníte pojistiteli provést prohlídku poškozeného vozidla před jeho opravou.
 • Dojde k poškození vozidla v době odcizení (pokud nemáte sjednáno odcizení).
 • Poškodí se vozidlo při účasti na motoristických závodech a soutěžích.
 • Vzniknou škody na obrazových, zvukových a jiných záznamech a na jejich nosičích.

Dále se havarijní pojištění nevztahuje na:

 • škody či jiné újmy všeho druhu (např. ušlý zisk, náklady právního zastoupení, atd.),
 • poškození nebo zničení elektrického nebo elektronického zařízení vozidla zkratem,
 • škody vzniklé poškozením nebo zničením vozidla přepravovaným nákladem,
 • mimořádnou cenu věci,
 • poškození pneumatik.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Nestandardní výluky havarijního pojištění

Tímto jsou myšleny takové výluky, které se mezi pojišťovnami velmi liší.

Může jít například o škodu vzniklou:

 • při vyproštění jiného vozidla,
 • při vzájemném vlečení vozidel na laně,
 • vjetím vozidla do místa postiženého povodní nebo záplavou, aj.

Před uzavřením pojistné smlouvy doporučujeme porovnat nabídky havarijního pojištění různých poskytovatelů a pozorně si přečíst jejich pojistné podmínky.

Hledat na webu Srovnátor.cz