Záchranářská ulička pro vozidla IZS – víte, jak má správně vypadat?

01.10.2020

V posledních letech si již většina motoristů zažila tvorbu záchranářské uličky a situace ohledně hladkého průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému se výrazně zlepšila. I přesto je dobré si připomenout základní pravidla tvorby této uličky a případné postihy, které hrozí každému, kdo takto vytvořenou uličku zneužije – v tomto směru je opravdu každá sekunda na víc vzácná.

Záchranářská ulička pro vozidla IZS – víte, jak má správně vypadat?

Vozidla s právem přednostní jízdy

Vytvořit dostatečný prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy je povinností každého řidiče. Mezi tato vozidla samozřejmě patří vozidla záchranářské služby, vozidla hasičů a policie, ale třeba také vozidla poruchové služby plynárenských zařízení a další, se kterými se ale na silnicích zas tak často potkávat nebudete – je dobré vědět, že záchrannou uličku tvoříte i někomu jinému než záchranářům, policii a hasičům.

Vozidla s právem přednostní jízdy bezpečně poznáte podle zvláštních výstražných světel modré nebo červené barvy (nebo kombinace obou barev) a výstražného zvukového signálu. Právo přednostní jízdy mají vozidla:

 • Ministerstva vnitra
 • Vězeňské služby
 • Vojenské policie
 • Obecní policie
 • Hasičského záchranného sboru České republiky
 • Zdravotnické záchranné služby
 • Důlní záchranné služby
 • Poruchové služby plynárenských zařízení
 • Ozbrojených sil
 • Celní správy
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • Zpravodajských služeb při přepravě nosičů s utajovanými informacemi nebo osob, kterým poskytují ochranu

Mezi levým a přiléhajícím pruhem

Záchranářská ulička
Zdroj: www.ibesip.cz

Základem je umožnit vozidlům s právem přednostní jízdy co nejhladší průjezd. Pokud se jedná o dálnice nebo silnice s nejméně dvěma pruhy, je potřebné vytvořit tzv. záchranářskou uličku – alespoň 3 metry prostoru pro průjezd například sanitky nebo hasičů. Při tomto manévru řidiči mohou vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Pokud má silnice dva a více pruhů, tvoří se tato ulička mezi levým nejrychlejším pruhem a pruhem přiléhajícím.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Pomůckou pro lepší zapamatování může být Vaše pravá ruka – když jí položíte dlaní například na stůl, tak palec představuje levý pruh a ostatní prsty pruhy ostatní. Mezi palcem a ukazováčkem máte na rozdíl od ostatních prstů větší prostor – záchranářskou uličku. Cílem vozidel v levém pruhu při tvorbě záchranářské uličky tedy je přejet co nejvíce do leva, řidiči v ostatních pruzích se pak snaží „natlačit“ co nejvíce na pravou stranu.

Důležité je na tento manévr myslet i v případě, že vjíždíte do kolony – je dost dobře možné, že kolona, do které jste právě vjeli vznikla kvůli dopravní nehodě, ke které právě jede záchranná služba. Ponechte si tedy vždy dostatečný manipulační prostor před svým vozidlem, abyste mohli kdykoli bez problémů záchranářskou uličku vytvořit. Zde je přesné znění zákona o záchranářské uličce:

 • „(7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.“
 • „(8) Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

Závěr

Buďte ohleduplní a snažte se vždy být o krok napřed – nikdy nevíte, kdy kolem Vás bude vozidlo s právem přednostní jízdy potřebovat projet a bude k tomu potřebovat Vaši pomoc právě při tvorbě záchranářské uličky. Pro všechny případy zvažte zřízení havarijního pojištění – využít k tomu můžete naši online kalkulačku, která Vás zřízením krok za krokem provede a nabídne Vám různé alternativy, mezi kterými jistě najdete i tu nejvhodnější pro Vás.

Autor Martin Straka

Martin Straka

Martin Straka je ředitelem klientského centra a péče o zákazníky. Se svým týmem poskytuje zákazníkům Srovnátor.cz špičkový servis a dohlíží na to, aby naše procesy byly efektivní a zákazníci byli spokojení nejen při sjednání nového produktu, ale i kdykoliv potřebují s něčím pomoci.

Jeho články informují nejen o nejnovějších trendech a aktuálních tématech, ale přináší i praktické a zajímavé tipy z různých oblastí běžného života.

Hledat na webu Srovnátor.cz