Billboardy podél silnic

21.09.2017

Reklama na nás útočí ze všech stran. Cílem marketérů je zasáhnout co nejvíce potenciálních spotřebitelů, upoutat jejich pozornost a dostat do jejich povědomí určitou informaci. Někteří z nás jsou se vzrůstajícím počtem reklamních sdělení vůči reklamě již poměrně imunní, jiní reklamě zas a znova podléhají. Při dlouhé cestě autem po přehledné dálnici s plynulým provozem je však těžké odolat a ubránit se aspoň letmému pohledu na obrovský barevný billboard. O tom, že billboardy odvádějí pozornost řidičů, není pochyb. Díky zákazu billboardů podél dálnic a silnic I. třídy by ale nyní mohlo být na silnicích bezpečněji.

Billboardy podél silnic

Odstranění billboardů

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která se týká odstranění billboardů, byla přijata již v roce 2012. Tato novela zakázala umisťování billboardů podél nově dokončených úseků dálnic a silnic I. třídy. Pro již stojící billboardy stanovila pětiletou lhůtu, během které musely reklamní poutače od silnic zmizet. Tato lhůta vypršela 1. 9. 2017. Od tohoto data se v pásmu 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic I. třídy nesmí vyskytovat žádné reklamní poutače. Po celé republice se novela dotkla přibližně 3 000 reklamních poutačů.

Zákaz se netýká billboardů v obcích a reklamních poutačů dálničních motelů a restaurací. Tato zařízení mohou svou reklamu umístit do maximální vzdálenosti 200 metrů od provozovny.

Podnikatelé a provozovatelé billboardů považují takový plošný zákaz za přehnaný. Podnikatelé vnímají zákaz jako omezování svobody podnikání, někteří provozovatelé billboardů se chtějí se státem dokonce soudit o ušlý zisk.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Negativní vlivy billboardů u silnic

Hlavním argumentem pro zákaz billboardů je bezpečnost silničního provozu. Komerční reklamní poutače nemají pro silniční provoz žádný přínos, ba právě naopak – řidiče a bezpečnost na silnici významně ohrožují. V čem konkrétně spočívá jejich nebezpečí?

Odvádí pozornost řidiče.

Řidič během jízdy přijímá množství informací a reklama mu přináší další, pro jízdu nepotřebné informace. Mentální kapacita řidiče je omezena a může se stát, že reklama vytěsní důležité dopravní informace. Vzhledem k obrovským rozměrům billboardů může být zakryto nebo přehlédnuto dopravní značení.

Oslňují řidiče.

V noci osvětlené billboardy ostře kontrastují s temnou krajinou. Výrazná světla mohou řidiče nejen oslnit, ale mohou vytvořit bod, podle kterého se řidič bude mylně orientovat.

Vytvářejí zrakové iluze.

Určitá provedení a umístění billboardů mohou v řidiči vyvolat chybnou představu o tom, kudy vede silnice, jaký tvar má křižovatka nebo jakým terénem cesta vede.

Prodlužují reakční časy.

Řidiči billboardům věnují obvykle méně než vteřinu svého času. Průměrně se na jeden billboard dívají přibližně 0,4 sekundy. Pokud si obsah billboardu chtějí zapamatovat, musí na něj hledět zhruba 1,6 sekundy. Během této doby ztrácí přehled o situaci na silnici a připravují se o možnost okamžitě zareagovat.

Při nárazu představují tvrdou překážku.

Sjede-li řidič ve vyšší rychlosti mimo silnici a narazí do mohutné konstrukce billboardu, znamená to obvykle fatální následky pro posádku i auto.

Jejich obsah může negativně působit na řidiče.

Reklama může řidiče ohrozit i svým obsahem. Může navodit falešně bezstarostný pocit pohody a bezpečí, nebo naopak v řidiči vyvolat vztek, pohoršení a další negativní emoce.

Hledat na webu Srovnátor.cz