Co byste měli vědět o pojištění lodě

13.05.2019

Vlastníků lodí není zdaleka tolik jako vlastníků automobilů. Proto ani pojištění lodí není tak běžné a známé jako pojištění vozidel, navíc ani v případě rekreačních lodí není u nás ze zákona povinné. V některých zemích se ovšem bez pojištění odpovědnosti z provozu lodě neobejdete.

Co byste měli vědět o pojištění lodě

Srážka s jiným plavidlem, odření vedlejší lodě nebo poškození mola při kotvení, nevytažený elektrický kabel při odplouvání z mariny, nehoda na dálnici způsobená uvolněním přepravované lodi z podvozku. Nejen nákladní loď, ale i malý motorový člun může napáchat nezanedbatelné škody. Proto vlastníte-li nějaký druh plavidla nebo se chystáte loď půjčit, je vhodné uvažovat o jejím pojištění. Pojistit lze jak osobní a nákladní lodě, tak i jachty, plachetnice, motorové čluny, hausbóty, vodní skútry, remorkéry a další druhy plavidel.

Pojištění lodí se velmi podobá pojištění vozidel. Zahrnuje dva druhy pojištění:

  • pojištění odpovědnosti z provozu lodě,
  • havarijní pojištění lodě.

Pojištění odpovědnosti z provozu lodě

Toto pojištění funguje stejně jako povinné ručení. S tím rozdílem, že v Česku není ze zákona povinné pro všechny majitele plavidel, ale pouze pro ty, kteří loď využívají k podnikání. Příkladem může být lodní přeprava nebo plavby lodí pro turisty. Pro soukromé lodě je pojištění odpovědnosti vyžadováno zatím jen v některých zemích (např. Chorvatsko, Itálie) s tím, že tyto státy stanovují i minimální požadované pojistné limity.

Pojištění odpovědnosti z provozu lodě kryje škody způsobené lodí na majetku a zdraví třetích osob. Obvykle se vztahuje i na škody způsobené při závodech lodí nebo regatách plachetnic.

Cena pojištění se vypočítá na základě délky či výtlaku lodě a výkonu jejího motoru. Cenu dále ovlivňuje územní platnost – nejčastěji jsou na výběr varianty Evropa nebo celý svět. Vybrat si můžete také délku pojištění – buď celoroční pojištění, nebo pojištění pouze na určitý počet měsíců. Dokladem o uzavřeném pojištění odpovědnosti z provozu lodě je modrá karta.

Havarijní pojištění lodě

Při provozu i na souši může utrpět i loď samotná. K úhradě takových škod slouží havarijní pojištění lodě. Pojistit lze rizika, která jsou dobře známá z havarijního pojištění aut:

  • havárie (plavební nehoda),
  • vandalismus,
  • odcizení,
  • živelná událost (pád stromu nebo stožáru, vichřice, kroupy apod.).

Cenu havarijního pojištění lodě ovlivňuje zejména způsob využití a typ plavidla, jeho odhadovaná cena a výkon motoru. Vedle základních rizik lze loď připojistit pro případ dalších neočekávaných událostí. Připojištění se může týkat například odpovědnosti za náklad nebo za ekologické škody, výloh na odstranění vraku, škod na podvozku, na němž je loď přepravována, nebo škod způsobených při spouštění nebo vyzvedávání lodě na pevninu nebo na vodu.

Pojištění pronajaté lodě

Pokud si plánujete během letošní dovolené vypůjčit loď, nezapomeňte se předem informovat, zda je loď pojištěná. Některé půjčovny lodě pojištěné mají, jiné nabízí možnost zprostředkování pojištění, které ale budete muset uhradit nad rámec ceny za pronájem lodě.

Hledat na webu Srovnátor.cz