Tarify elektřiny aneb kdy lze odebírat levnější elektřinu

05.10.2022

Ceny energií se v poslední době skloňují čím dál častěji a mnoho lidí řeší otázku, jak snížit náklady za energie. V souvislosti s používáním elektřiny v domácnostech se nabízí využít cenově odlišné tarify elektřiny v různých částech dne. Přestože elektřinu využívá každá domácnost, na výhodnější nízký tarif elektřiny mají nárok jen někteří. Jak to tedy s nízkým a vysokým tarifem vlastně je?

Obsah článku

Vysoký a nízký tarif elektřiny

Spotřeba elektrické energie není pochopitelně stále stejná a v průběhu dne kolísá. Právě kolísající poptávka po elektřině je důvodem zavedení nízkého tarifu. V době, kdy bývá obecně odběr elektřiny větší, platíme za elektřinu plnou cenu, která se označuje jako vysoký tarif elektřiny. Naproti tomu v době nižší poptávky platí pro některé odběratele elektřiny snížená cena, tedy nízký tarif elektřiny, během kterého by měly energii odebírat zejména energeticky náročné spotřebiče (např. bojlery). Tento princip má vést k regulaci spotřeby elektřiny a zamezit extrémním výkyvům v síti.

Tarify elektřiny aneb kdy lze odebírat levnější elektřinu
V rámci dvoutarifních sazeb je v době pro nízký tarif elektřina levnější.

Jak získat nízký tarif elektřiny?

Možnost využívat oba tarify elektřiny se netýká automaticky všech odběratelů. Domácnosti, které využívají elektřinu pouze ke svícení a provozu běžných domácích elektrospotřebičů, odebírají elektřinu v rámci jednotarifní distribuční sazby (D01d, D02d) po celý den ve vysokém tarifu, tedy za plnou cenu.

K tomu, abyste mohli po část dne odebírat elektřinu za výhodnější cenu, musíte mít sjednanou dvoutarifní distribuční sazbu. O tu můžete požádat v případě, že vlastníte elektrické přímotopy, bojler, tepelné čerpadlo nebo jiný energeticky náročný spotřebič, který je využíván k vytápění nebo k ohřevu vody, případně elektromobil, který si doma dobíjíte. Přehled dvoutarifních distribučních sazeb včetně klíčové podmínky a doby trvání nízkého tarifu je uveden v následující tabulce:

Distribuční sazba Podmínka pro získání sazby Doba trvání nízkého tarifu Poznámka
D25d akumulační ohřev vody (bojler) 8 hodin denně
D26d akumulační vytápění 8 hodin denně
D27d dobíjení elektromobilu 8 hodin denně
D35d vytápění hybridními (smíšenými) elektrickými spotřebiči 16 hodin denně sazbu již nelze nově přiznat
D45d vytápění přímotopy 20 hodin denně sazbu již nelze nově přiznat
D56d vytápění tepelným čerpadlem 22 hodin denně sazbu již nelze nově přiznat
D57d elektrické vytápění (včetně tepelného čerpadla) 20 hodin denně
D61d není od pátku 12:00 do neděle 22:00 hod. zvláštní víkendová sazba pro chataře a chalupáře

V rámci dvoutarifní sazby by zároveň mělo být zajištěno, aby byl daný energeticky náročný spotřebič v době vysokého tarifu technicky blokován, tzn. napojen na samostatný elektrický okruh. Další podmínkou pro přiznání dvoutarifní sazby může být nutnost splnit dané procento využití tohoto spotřebiče na celkovém příkonu domácnosti.

Tarify elektřiny se střídají v různých intervalech

Dnes už neplatí, že by elektřina byla levnější pouze v noci, a proto ani označení noční proud, jak se nízký tarif elektřiny označoval dříve, už není výstižné. Nízký tarif lze využívat v různých intervalech během celého dne, a to celkem 8 – 22 hodin v závislosti na konkrétní distribuční sazbě (viz tabulka výše). Při přepínání na vysoký a nízký tarif elektřiny hraje roli denní doba, den v týdnu i počasí.

Časy spínání se navíc liší podle distribuční oblasti, do které odběrné místo spadá. Na území Česka působí tři distributoři elektřiny, jejichž distribuční sítě jsou rozděleny následovně:

  • ČEZ – většina ČR,
  • EG.D (člen skupiny E.ON) – Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina, části Zlínského a Olomouckého kraje,
  • PRE – Praha a Roztoky u Prahy.

Časy přepínání mezi tarify elektřiny se liší podle distribuční oblasti.
Časy přepínání mezi tarify elektřiny se liší podle distribuční oblasti. | Zdroj: cenyenergie.cz

Mějte přehled o časech spínání nízkého tarifu

Na nízký tarif elektřina přepíná automaticky prostřednictvím hromadného dálkového ovládání (HDO), přičemž časy spínání určuje distributor elektřiny a může je také v průběhu roku různě měnit. Aby mohla domácnost co nejlépe využívat výhodnější cenu elektřiny, vyplatí se časy spínání nízkého tarifu sledovat. To lze jednoduše na webových stránkách daného distributora (ČEZ, EG.D, PRE).

Ke zjištění doby platnosti nízkého tarifu budete potřebovat znát povel, resp. kód HDO. Ten naleznete na přijímači HDO – bývá umístěn samostatně v rozvodné skříni vedle elektroměru, nebo je přímo součástí elektroměru.

Kolik korun dokáže ušetřit nízký tarif elektřiny?

Na tuto otázku nelze obecně odpovědět, je to totiž velmi individuální. Rozdíly v cenách za elektřinu ve vysokém a nízkém tarifu existují jak mezi jednotlivými dodavateli, tak mezi jednotlivými distribučními sazbami.

Vybrali jsme proto tři produkty různých dodavatelů elektřiny – pro představu, jaké rozdíly mohou existovat mezi oběma tarify: ČEZ elektřina bez závazku, PRE proud standard a Pražská plynárenská elektřina bez závazku. Nejvýraznější rozdíl mezi vysokým tarifem (VT) a nízkým tarifem (NT) je patrný u distribučních sazeb D61d (víkendová sazba), D25d a D27d. Ceny v tabulce jsou převzaté z aktuálních ceníků, platí pro distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. a jsou uvedeny včetně DPH. Jedná se o celkové jednotkové ceny za elektřinu včetně daně z elektřiny a systémových služeb.

Distribuční sazba ČEZ („elektřina bez závazku“) PRE („PRE proud standard“) Pražská plynárenská („Elektřina bez závazku“)
celková jednotková cena za elektřinu (Kč/MWh)
NT VT NT VT NT VT
D25d 8185,42 10036,26 8247,13 10339,97 6774,56 9463,93
D26d 8185,42 8731,44 8247,13 9035,15 6774,56 8159,11
D27d 8124,92 9975,76 8247,13 10339,97 6774,56 9463,93
D35d 8681,52 8773,17 8368,13 8701,78 7124,25 8333,94
D45d 8826,72 8918,37 8489,13 8943,78 7386,82 8700,57
D56d 8729,92 8821,57 8489,13 8943,78 7455,79 8438,00
D57d 8729,92 8796,28 8489,13 8918,49 7455,79 8412,71
D61d 8197,52 11226,74 8247,13 11518,35 7089,16 11375,57

Když elektřina napáchá škody

V souvislosti s využíváním elektřiny v domácnosti hrozí i jistá rizika. Elektrické spotřebiče a zařízení mohou být poškozeny nebo zničeny v důsledku přepětí, podpětí nebo zkratu. Je-li přepětí způsobené úderem blesku, může dojít i k požáru. O úhradu takto vzniklých škod se ovšem dokáže postarat vhodně zvolené pojištění – pojištění domácnostipojištění nemovitosti.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Dvoutarifní distribuční sazba, která umožňuje kombinovat odběr elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu, vám může být přidělena za určitých podmínek. Zásadní podmínkou je provoz energeticky náročného spotřebiče pro vytápění nebo ohřev vody v domácnosti, případně vlastnictví elektromobilu (více o elektromobilech si můžete přečíst v tomto článku).

Nízký tarif se spíná v různých intervalech v průběhu celého dne. Celkem může v rámci jednoho dne trvat 8 až 22 hodin – záleží na distribuční sazbě. Konkrétní časy spínání závisí na distribuční oblasti, denní době, dni v týdnu i na počasí.

Časy, ve kterých ve vaší domácnosti spíná nízký tarif, zjistíte u svého distributora elektřiny (ČEZ, EG.D, PRE). Nejjednodušší je navštívit webové stránky distributora, případně se obrátit na zákaznickou linku.

Rozdíl spočívá v ceně za elektřinu. Během vysokého tarifu platí odběratelé za elektřinu plnou cenu. V době nízkého tarifu je elektřina levnější. Rozdíl mezi cenou nízkého a vysokého tarifu se u jednotlivých distribučních sazeb liší. Pokud vás zajímá, z čeho se skládá cena elektřiny, odpověď naleznete v tomto článku.
Hledat na webu Srovnátor.cz