Výpověď pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti nemůžete ukončit kdykoliv v průběhu pojištění. Při ukončování pojistné smlouvy je nezbytné dodržet určité podmínky, aby vše proběhlo k Vaší spokojenosti. Níže Vám uvádíme možnosti, kdy je možné pojištění domácností ukončit.

Jak vypovědět pojištění domácnosti

Je nezbytné, aby pojišťovna obdržela Vaši výpověď minimálně 6 týdnů před výročím pojistné smlouvy. Například: 1. 1. 2018 máte počátek pojištění, výroční datum je tedy 31. 12. 2018. Výpověď musí být na pojišťovně nejpozději 19. 11. 2018. Občas i nám dělá problém z hlavy spočítat přesné datum, kdy musí být výpověď podána na pojišťovně. Proto má však Srovnátor svůj chytrý kalendář, který Vám pomůže s určením správného data. Není na tom nic složitého, stačí vyplnit datum Vašeho výročí pojistné smlouvy. Je důležité vědět, že:
  • výpověď musí pojišťovna obdržet v písemné podobě
  • bez Vašeho podpisu (podpisu pojistníka) je výpověď neplatná

Pojištění je možné ukončit do dvou měsíců od data sjednání bez udání důvodu. Tuto možnost má jak pojistník (Vy), tak i pojišťovna. V den obdržení výpovědi začíná běžet 8 denní výpovědní lhůta. Po uplynutí výpovědní lhůty pojištění zaniká. Nezapomeňte:
  • výpověď musí pojišťovna obdržet v písemné podobě
  • bez Vašeho podpisu (podpisu pojistníka) je výpověď neplatná

Ve chvíli kdy oznámíte pojišťovně změnu vlastníka pojištěné domácnosti, pojištění zaniká. Nezapomeňte:
  • výpověď musí pojišťovna obdržet v písemné podobě
  • bez Vašeho podpisu (podpisu pojistníka) je výpověď neplatná
  • k výpovědi musí být přiložen dokument dokladující provedenou změnu vlastníka (kopie kupní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí apod.)

Vy jakožto pojistník, ale i pojišťovna, máte právo vypovědět pojistnou smlouvu do 3 měsíců od data oznámení pojistné události. V den doručení výpovědi pojišťovně, počíná běžet měsíční výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká. Je důležité vědět, že:
  • výpověď musí pojišťovna obdržet v písemné podobě
  • bez Vašeho podpisu (podpisu pojistníka) je výpověď neplatná

V určitých případech je možné ukončit pojištění domácnosti na základě dohody. S dohodou však musí souhlasit obě strany, jak Vy, tak i pojišťovna. Pro pojišťovnu nebude dostatečným argumentem lepší nabídka od konkurence. Jako jeden z důvodů může být například Vaše nespokojenost se současným pojištěným. V písemné dohodě musí být přesně uvedeno datum, ke kterému pojištění domácnosti zaniká a způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Pojišťovny mají právo ukončit Vaši pojistnou smlouvu i v případě, že včas neuhradíte pojistné. Před ukončením pojistné smlouvy Vás pojišťovna bude několikrát urgovat o uhrazení. Pojištění bude ukončeno den po marném uplynutí lhůty, kterou Vám pojišťovna sdělí v posledním upomínajícím dopise. Zaslaná upomínka musí osahovat upozornění na možné ukončení pojistné smlouvy.

Jak je to s přeplatky na pojistném

Nemusíte se bát, že o peníze, které jste pojišťovně již uhradili, přijdete. Pojišťovna Vám přeplatek vrátí. Stačí na výpověď uvést, zda chcete přeplatek vrátit formou poštovní poukázky (nezapomeňte uvést adresu, na kterou ji chcete zaslat) nebo převodem na účet (připište na výpověď číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen).

Nezapomeňte si sjednat výhodnější pojištění domácnosti

Smlouvu si můžete sjednat online, anebo po telefonu s pojišťovací specialistkou z našeho týmu. Nechte si zavolat, až se Vám to bude hodit. Pojištění tak můžete sjednat z pohodlí domova a nemusíte se trápit s krátkou pracovní dobou pojišťoven.

Hledat na webu Srovnátor.cz