Cestovní pojištění pro těhotné

Jste nastávající maminka a cestujete do zahraničí? Víte, že v pokročilém měsíci těhotenství Vás pojišťovna nemusí cestovně pojistit. A když už Vás pojistí, jakýkoliv úkon související s těhotenstvím si zpravidla budete muset hradit sama.

Cestovní pojištění pro těhotné Cestovní pojištění pro těhotné

Pokud si sjednáváte cestovní pojištění v těhotenství, žádnou přirážku neplatíte. Zdravotní úkony spojené s těhotenstvím obvykle pojišťovny proplatí jen do určitého týdne těhotenství, obvykle se jedná o 26. týden.

Výluky cestovního pojištění pro těhotné

Chystáte-li se těhotná do zahraničí, věnujte zvýšenou pozornost pojistným podmínkám a případným výlukám, které by se na Vás mohly vztahovat. Každá pojišťovna má nastaveny podmínky pro těhotné jinak.

Cestovní pojištění se nevztahuje na případy …

  • Jste v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství.
  • Překročíte daný týden těhotenství (každá pojišťovna má nastaveno jinak).
  • Potřebujete podstoupit laboratorní nebo ultrazvukové vyšetření ke zjištění těhotenství, interrupci či porod.
  • Vynaložíte náklady na antikoncepci a hormonální léčbu.

Navštivte svého ošetřujícího lékaře

Před každou cestou do zahraničí se poraďte se svým ošetřujícím doktorem. Zvláště jste-li v pokročilejším stádiu těhotenství. Lékař Vám alespoň vysvětlí případná rizika spojená s cestou vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu. Některé pojišťovny dokonce vyžadují souhlas lékaře, než Vás cestovně pojistí.

Hledat na webu Srovnátor.cz