Historie cestovního pojištění

První cestovní pojištění se poprvé objevilo v 19. století, ačkoliv první úvahy o pojištění jako takovém vznikly už 2 000 let před Kristem. Původně se pojišťovali movití občané proti krádežím na cestách, v současnosti jde hlavně o krytí léčebných výloh. Cestovní pojištění se neustále vyvíjí – dnes se můžete pojistit například i proti zpoždění letu nebo únosu letadla.

První agenturu, která poskytovala cestovní pojištění, založil Američan James Batterson v roce 1864. V té době si cestování mohla dovolit jen vyšší třída a právě ta byla nejčastěji terčem útoků zlodějů. Batterson tedy movitější občany pojišťoval proti krádežím. Brzy od něj nápad převzali i další společnosti a cestovní pojištění se začalo vyvíjet do dnešní podoby. Postupně začalo pokrývat i léčebné výlohy, ztrátu zavazadel apod.

Co se týče historie cestovního pojištění v České republice, tak tam sehrál zásadní roli komunistický režim. Lidé mohli cestovat velmi omezeně a dovolenou trávili především v tuzemsku, Německé demokratické republice či v Sovětském svazu. Oblíbenou destinací bylo letovisko Soči na Krymu. Zájezd jste si mohli koupit u jedné z pěti cestovních kanceláří – Čedok, Sportturist, CKM, Autoturist a Rekrea. Samozřejmostí byla platná výjezdní doložka a chování v souladu s pokyny průvodce z příslušné CK.

Historie cestovního pojištění Historie cestovního pojištění

Cestovní pojištění v dnešní podobě u nás vzniklo až po revoluci v roce 1989. Tehdy se otevřely hranice, lidé mohli začít cestovat, a vůbec poprvé tak byla vysoká poptávka po asistenčních službách či krytí léčebných výloh v zahraničí. V současnosti Češi cestují čím dál více a to nejčastěji na Slovensko, do Chorvatska, Řecka, Itálie, Bulharska, či Turecka. Výjimkou už nejsou ani sportovní zájezdy zaměřené na méně běžné aktivity jako surfing nebo horolezectví. Poptávka po pojištění roste rovněž díky zvyšujícímu se počtu cest do exotických destinací, jako je Thajsko, Indonésie apod.

Historie cestovního pojištění Historie cestovního pojištění

Za poslední roky se nabídka cestovního pojištění rozrostla a je možné se pojistit také proti stornu zájezdu, únosu, vykradení domácnosti v době nepřítomnosti anebo třeba proti ztrátě zavazadel. Před vstupem České republiky do EU se pojišťovny obávaly budoucnosti cestovního pojištění. Po vstupu v roce 2004 se ale tyto obavy ukázaly jako zbytečné. Cestovní pojištění se nestalo nadbytečným, ale naopak se dobře doplňuje s veřejným zdravotním pojištěním. Kromě toho nejde jen o zdravotní péči – škody způsobené zrušením dovolené totiž dohání ty medicínské. Například cestovní pojištění za rok 2013 ve srovnání s předešlým rokem pokrylo o 16 % vice škod způsobených stornem zájezdu. Storna tak tvořila necelou polovinu všech vyplacených škod. Nabídka je pestrá; stačí si jen vybrat dle vlastních potřeb. Pojištění na týdenní dovolenou v Evropě pořídíte i pod stovku.

Hledat na webu Srovnátor.cz