Výpověď cestovního pojištění

Výpověď cestovního pojištění má stejná pravidla, jako výpověď jakéhokoliv jiného pojištění. Pravidla, o nichž se dočtete níže, byste měli dodržet a nic nebude bránit bezproblémovému ukončení Vaší pojistné smlouvy.

Pokud si sjednáte krátkodobé cestovní pojištění nebo roční pojištění na dobu určitou, jsou pro Vás tato pravidla bezpředmětná, protože pojištění zaniká automaticky v předem stanovený datum.

Jak ukončit cestovní pojištění

Výpověď musíte pojišťovně dát nejpozději šest týdnů před koncem ročního pojistného období. Příklad: Pokud máte výročí cestovního pojištění 2. 9. 2015, pak smlouvu vypovíte k 1. 9. 2015, nicméně výpověď musíte dodat pojišťovně nejpozději 22. 7. 2015.

Spočítat 6 týdnů přesně na den může být trochu otrava, proto využijte náš chytrý kalendář, díky kterému snadno zjistíte, do kdy musíte doručit svou výpověď pojišťovně. Stačí, znát datum výročí Vašeho cestovního pojištění.

Cestovní pojištění můžete bez udání důvodu ukončit do dvou měsíců od sjednání a stejně tak může udělat i pojišťovna. V den doručení výpovědi pojišťovně začne osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí cestovní pojištění zanikne. Do písemné výpovědi nezapomeňte uvést, jakým způsobem Vám má pojišťovna vrátit přeplatek pojistného.

Vy i pojišťovna máte právo ukončit cestovní pojištění do 3 měsíců od oznámení pojistné události. V den doručení písemné výpovědi na pojišťovnu začne výpovědní lhůta trvající 1 měsíc. Jakmile výpovědní lhůta vyprší, cestovní pojištění zanikne. Nezapomeňte do výpovědi dopsat i způsob, jakým chcete od pojišťovny vrátit případný přeplatek pojistného.

Cestovní pojištění lze ukončit i po dohodě, se kterou budou souhlasit obě strany – vy i pojišťovna. Písemná dohoda musí přesně stanovit jak zánik cestovního pojištění, tak i způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Pojišťovna může vypovědět Vaše cestovní pojištění, pokud včas neuhradíte pojistné na nadcházející pojistné období. Pojištění bude ukončeno den po marném uplynutí lhůty, kterou pojišťovna stanoví pro úhradu pojistného v upomínce k zaplacení. Lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc a musí obsahovat upozornění na možné ukončení pojištění.

Doporučujeme a připomínáme

Písemné výpovědi posílejte doporučeně a doklad od České pošty si uschovejte. Nebyli byste první ani poslední, komu se zatoulal dopis. Pokud se rozhodnete vypovědět cestovní pojištění osobně na pojišťovně, nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti.

Hledat na webu Srovnátor.cz