Výpověď cestovního pojištění

Výpověď cestovního pojištění má stejná pravidla, jako výpověď jakéhokoliv jiného pojištění. Pravidla, o nichž se dočtete níže, byste měli dodržet a nic nebude bránit bezproblémovému ukončení Vaší pojistné smlouvy.

Pokud si sjednáte krátkodobé cestovní pojištění nebo roční pojištění na dobu určitou, jsou pro Vás tato pravidla bezpředmětná, protože pojištění zaniká automaticky v předem stanovený datum.

Jak ukončit cestovní pojištění

Doporučujeme a připomínáme

Písemné výpovědi posílejte doporučeně a doklad od České pošty si uschovejte. Nebyli byste první ani poslední, komu se zatoulal dopis. Pokud se rozhodnete vypovědět cestovní pojištění osobně na pojišťovně, nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti.