Podmínky použití aplikace Zelená karta

Jsme PFP, s.r.o., IČO: 259 181 84, se sídlem Praha, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. C 355106 a provozujeme aplikaci Zelená karta.

Děkujeme za její využívání a respektování těchto podmínek použití.

1. Jak naše aplikace funguje?

 1. Aplikaci si stáhněte prostřednictvím oficiálního obchodu dle Vašeho OS.
 2. Stažení a použití je zcela zdarma.
 3. Aplikaci jde používat v operačním systému iOS, Android i HarmonyOS.
 4. Pro použití aplikace v souladu s těmito podmínkami vám udělujeme nevýhradní bezplatnou licenci.
 5. Účelem naší aplikace je uživateli poskytnout komfortní nástroj pro elektronickou správu Zelené (bílé) karty.

2. Ochrana osobních údajů a soukromí

 1. Do aplikace můžete nahrát vaši zelenou kartu. V takovém jsou ve vašem zařízení uložené osobní údaje pojící se k zelené kartě, konkrétně údaje o vozidle, pojištění a jeho expiraci, kterou vám pomocí vámi nastavené notifikace připomeneme. Využívání aplikace a vložení zelené karty je však samozřejmě zcela na vás.
 2. Vaše osobní údaje pro vlastní účely nijak dále nevyužíváme.
 3. Pracujeme pouze s plně anonymizovanými údaji pro účely monitorování využívání aplikace, jejích funkcí, následnou analytiku a případné vylepšování produktu.
 4. Údaje pojící se k zelené kartě, které uvádíme v předchozích odstavcích, jsou uložené ve vašem zařízení po dobu vašeho využívání naší aplikace. Pokud chcete údaje smazat, můžete smazat jednotlivé nahrané dokumenty, případně celou aplikaci.
 5. Máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, jeho aktuální kontaktní informace najdete na webové stránce: https://www.renomia.cz/kontakt

3. Zakázané použití naší aplikace

 1. Naši aplikaci nemůžete využívat pro jiné účely, než které uvádíme, zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely. Pokud budete aplikaci využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých je aplikace postavená), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž.
 2. Zakazujeme chování, které ohrožuje nebo omezuje nebo má jiný negativní vliv na stabilitu, funkčnost a dostupnost naší aplikace.

4. Závěrem

 1. Aplikaci, její funkce nebo podmínky jejího použití můžeme kdykoliv změnit.
 2. Pokud je pro správné použití nové verze aplikace zapotřebí aktualizace softwaru, dáme vám vědět. Nezapomeňte si v takovém případě aplikaci aktualizovat.
 3. Naše vztahy se řídí českým právem, příslušné k rozhodování příslušných sporů jsou české soudy. Naše vztahy se řídí zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem.
Hledat na webu Srovnátor.cz