Allianz povinné ručení

Povinné ručení Allianz pojišťovny lze sjednat prostřednictvím naší infolinky 226 289 777.

Varianty povinného ručení Allianz

Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) 35/35 70/70 150/150 200/200
Základní asistence ano ano ano ano

Asistenční služby Allianz

Při sjednání jakéhokoli produktu získáte základní asistenční službu zdarma. Nadstandardní asistenční službu s větším rozsahem služeb a s vyššími limity si můžete ke každému produktu připojistit. Volat můžete NONSTOP z České republiky i ze zahraničí na telefonní číslo +420 241 1700 000.

Doplňkové pojištění Allianz

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb – ASISTANCE PLUS

Základní asistence je součástí každého produktu. Pokud Vám to nestačí, můžete si připojistit nadstandardní asistenční službu.

Dvě varianty asistenční služby:

 • Asistence PLUS
  • limit pojistného plnění 15.000 Kč v ČR, 10.000 Kč v zahraničí
 • Asistence PLUS MAXI
  • bez limitu
K oběma variantám si můžete pojistit náhradní vozidlo.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je možné sjednat v několika variantách, přičemž žádná varianta se nevztahuje na motocykly a čtyřkolky. Všechny varinaty kryjí trvalé následky a smrt následkem úrazu, denní odškodné při pobytu v nemocnici, denní odškodné po dobu nezbytného léčení.

Základní limity pojistného plnění:

 • 200.000 Kč trvalé následky úrazu
 • 100.000 Kč smrt následkem úrazu
 • 50 Kč denní odškodné po dobu léčení
 • 50 Kč denní odškodné po dobu v nemocnici

Úrazové pojištění nezletilých dětí ve vozidle

Pojištění se vztahuje na děti pojistníka, které jsou uvedené v pojistné smlouvě a jsou přepravovány v osobním, nákladním nebo obytným automobilu do 3,5 t. K tomu to pojištění získáváte zdarma pojištění dětských autosedaček – i pro případ odcizení, bez limitu pojistného plnění (vždy uhradí pojišťovna pořizovací cenu). Limity pojistného plnění jsou trojnásobné.

Přímá likvidace

Přímou likvidaci můžete využít v případě, že jste poškozený. Pojišťovna za Vás převezme veškeré povinnosti spojené s likvidací škody. Vyplatí Vám škody na majetku, újmu na zdraví, ušlý zisk či škody na přepravovaných věcech. Viník nehody musí být známý, v případě újmy na zdraví může být i neznámý. Ale musí být prokázáno, že újma na zdraví byla způsobena provozem jiného vozidla. Platí pro nehody vzniklé na území ČR. A pojištění se vztahuje na všechny přepravované osoby. Limitem plnění je 70/70 mil. Kč.

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel se vztahuje na případy havárie, živelní události, odcizení, vandalismus a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem. Podmínkou vyplacení škody je oprava smluvním servisu, anebo v zahraničí v autorizovaném. Spoluúčast je po dobu prvních šesti měsíců 50 %, po uplynutí této doby není žádná.

Havarijní pojištění MINIRISK

Pojištění lze sjednat pro vozidla všech kategorií a nesmí být starší 30 let. Sjednává se bez spoluúčastí a není potřeba fotodokumentace ani prohlídka vozidla.

MINIRISK slouží k pokrytí rizik:

 • odcizení celého vozidla
 • živelní událost
 • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • srážka jedoucího vozidla se zvířetem
Rizika lze sjednat každé samostatně nebo je můžete i kombinovat. Pojistné, které zaplatíte, závisí na typu Vašeho vozidla, zvoleném limitu pojistného plnění a počtu rizik, které si pojistíte.

Dokumenty ke stažení:

Allianz pojišťovna – Autopojištění IPID
Allianz pojišťovna – Pojistné podmínky
Allianz pojišťovna – Asistenční služba
Allianz pojišťovna – Hlášení pojistné události pojištěný
Allianz pojišťovna – Hlášení pojistné události poškozený