Allianz povinné ručení

Povinné ručení Allianz pojišťovny lze sjednat prostřednictvím naší infolinky 841 292 292 nebo na pobočce se sídlem Frýdlantská 210/12, 460 01 Liberec. Vybírat můžete hned z několika variant.

Varianty povinného ručení Allianz

Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč)35/3570/70150/150200/200
Základní asistenceanoanoanoano
Právní poradenstvíanoanoanoano

Právní poradenství

Právní poradenství Vám poskytne informace o právních postupech a předpisech v oblasti provozu vozidla. Zprostředkuje kontakt na kvalitního advokáta nebo tlumočnici.

Asistenční služby Allianz

Při sjednání jakéhokoli produktu získáte základní asistenční službu zdarma. Nadstandardní asistenční službu s větším rozsahem služeb a s vyššími limity si můžete ke každému produktu připojistit.Volat můžete NONSTOP z České republiky i ze zahraničí na telefonní číslo +420 241 1700 000.

Doplňkové pojištění Allianz

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb – ASISTANCE PLUS

Základní asistence je součástí každého produktu. Pokud Vám to nestačí, můžete si připojistit nadstandardní asistenční službu.

Dvě varianty asistenční služby:

 • Asistence PLUS
  • limit pojistného plnění 5.000 Kč v ČR, 10.000 Kč v zahraničí
  • cena pojištění 398 Kč/rok
 • Asistence PLUS MAXI
  • bez limitu
  • cena pojištění 967 Kč/rok
K oběma variantám si můžete pojistit náhradní vozidlo.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je možné sjednat v několika variantách, přičemž žádná varianta se nevztahuje na motocykly a čtyřkolky. Všechny varinaty kryjí trvalé následky a smrt následkem úrazu, denní odškodné při pobytu v nemocnici, denní odškodné po dobu nezbytného léčení.

Základní limity pojistného plnění:

 • 200.000 Kč trvalé následky úrazu
 • 100.000 Kč smrt následkem úrazu
 • 50 Kč denní odškodné po dobu léčení
 • 50 Kč denní odškodné po dobu v nemocnici

Úrazové pojištění osob ve vozidle

 • 182 Kč/rok za jedno sedadlo – základní pojistné limity
 • 365 Kč/rok za jedno sedadlo – dvojnásobné pojistné limity
 • 547 Kč/rok za jedno sedadlo – trojnásobné pojistné limity

Úrazové pojištění řidiče vozidla

 • 182 Kč/rok – základní pojistné limity
 • 365 Kč/rok – dvojnásobné pojistné limity
 • 547 Kč/rok  – trojnásobné pojistné limity

Úrazové pojištění nezletilých dětí ve vozidle

Pojištění se vztahuje na děti pojistníka, které jsou uvedené v pojistné smlouvě a jsou přepravovány v osobním, nákladním nebo obytným automobilu do 3,5 t. K tomu to pojištění získáváte zdarma pojištění dětských autosedaček – i pro případ odcizení, bez limitu pojistného plnění (vždy uhradí pojišťovna pořizovací cenu). Limity pojistného plnění jsou trojnásobné.Cena připojištění je 182 Kč/rok.

Přímá likvidace

Přímou likvidaci můžete využít v případě, že jste poškozený. Pojišťovna za Vás převezme veškeré povinnosti spojené s likvidací škody. Vyplatí Vám škody na majetku, újmu na zdraví, ušlý zisk či škody na přepravovaných věcech. Viník nehody musí být známý, v případě újmy na zdraví může být i neznámý. Ale musí být prokázáno, že újma na zdraví byla způsobena provozem jiného vozidla.Platí pro nehody vzniklé na území ČR. A pojištění se vztahuje na všechny přepravované osoby. Limitem plnění je 70/70 mil. Kč.Cena pojištění je 1.500 Kč/rok.

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel se vztahuje na případy havárie, živelní události, odcizení, vandalismus a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem. Podmínkou vyplacení škody je oprava smluvním servisu, anebo v zahraničí v autorizovaném.Spoluúčast je po dobu prvních šesti měsíců 50 %, po uplynutí této doby není žádná.
Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událostRoční pojistné
5.000 Kč750 Kč
10.000 Kč1.500 Kč
15.000 Kč2.250 Kč
20.000 Kč3.000 Kč
30.000 Kč4.500 Kč

Havarijní pojištění MINIRISK

Pojištění lze sjednat pro vozidla všech kategorií a nesmí být starší 30 let. Sjednává se bez spoluúčastí a není potřeba fotodokumentace ani prohlídka vozidla.

MINIRISK slouží k pokrytí rizik:

 • odcizení celého vozidla
 • živelní událost
 • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • srážka jedoucího vozidla se zvířetem
Rizika lze sjednat každé samostatně nebo je můžete i kombinovat.Pojistné, které zaplatíte, závisí na typu Vašeho vozidla, zvoleném limitu pojistného plnění a počtu rizik, které si pojistíte.

Dokumenty ke stažení:

Allianz pojišťovna – Pojistné podmínky Allianz pojišťovna – Asistenční služba Allianz pojišťovna – Hlášení pojistné události pojištěný Allianz pojišťovna – Hlášení pojistné události poškozený