ČPP povinné ručení

Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení v České republice. Uzavřete-li si povinné ručení u ČPP, získáte mnoho výhod. Například nabízí 15% slevu na pojištění i pro úplné začátečníky prostřednictvím Extrabenefitu PROFI.

Varianty povinného ručení ČPP

Přehled variant SPOROPOV SPECIALPOV SUPERPOV
Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) 50/50 mil. 100/100 mil. 200/200 mil.
Asistence SPORO STANDARD STANDARD
Úrazové pojištění řidiče x ano ano
1. pojistná událost bez vlivu na bonus x x ano

Extrabenefit PROFI

S Extrabenefitem PROFI získáte slevu na povinném ručení ve výši 15 %. Pojišťovna Vám tuto slevu poskytne s podmínkou, že během tří následujících let nezpůsobíte pojistnou událost. Pokud dojde k pojistné události, budete muset tuto slevu doplatit zpětně od počátku pojištění.

Asistenční služby ČPP

Asistenční službu získáte zdarma ke každému produktu. Asistence Vám pomůže při nehodě nebo poruše. Volat můžete 24 hodin denně na telefonní číslo +420 1220.

Varianty asistenční služby:

 • Asistence SPORO v ČR
 • Asistence SPECIAL v ČR a Evropě

Přehled asistenčních služeb ke stažení:

ČPP – Rozsah asistenčních služeb

Doplňková pojištění ČPP

Pojištění ASISTENCE PLUS

S připojištěním ASISTENCE PLUS získáte navýšené limity pro opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla.

Pojištění skel

Pojištění čelního skla a všech výhledových obvodových skel automobilu. Kromě autobusů a trolejbusů, tam se jedná pouze o pojištění čelního skla.

Pojištění skel se sjednává v prvních 3 měsících se spoluúčastí 30 %, poté je bez spoluúčasti.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Úrazové pojištění se vztahuje na všechny osoby ve vozidle. Limity pojistného plnění se vztahují na každou přepravovanou osobu.

Základní limity pojistného plnění:
 • trvalé následky úrazem 150.000 Kč
 • smrt úrazem 100.000 Kč
 • léčebné výlohy 100 Kč/den
 • pobyt v nemocnici 100 Kč/den

Pojištění přírodních rizik

Pojištění přírodních rizik si můžete vybrat ze tří variant. Každá varianta se sjednává se spoluúčastí 10 %. Podmínka pro sjednání pojištění je prohlídka vozidla, kterou zařídí GLOBAL EXPERT. Lze sjednat limit pojistného plnění 25.000 Kč – 100.000 Kč.

Tři varianty pojištění přírodních rizik:
 • Pojištění přírodních rizik (živelní události, střet se zvířetem, poškození kabeláže vozidla zvířetem)
 • Pojištění střetu se zvířetem
 • Poškození kabeláže zvířetem + živelní události

Pojištění zavazadel

Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby přepravované ve vozidle nebo uzavřeném střešním boxu. Je možné si vybrat ze dvou limitů pojistného plnění a to 10.000 Kč nebo 30.000 Kč.

Dvě varianty pojištění zavazadel:
 • MINIZAV – pro případ havárie, živelní události a ztráty
 • MAXIZAV – pro případ havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty
Pojištění SERVIS PRO

Pojištění SERVIS PRO za Vás vyřídí majetkovou škodu, kterou Vám způsobí jiný řidič. Navíc zajistí uhrazení opravy škod na vozidle a přispěje na půjčení náhradního vozidla.

Územní platnost pojištění se vztahuje na ČR a sousední státy do 30 km vzdušnou čarou od českých hranic.

Dokumenty ke stažení:

ČPP – IPID autopojištění
ČPP – Rozsah asistenčních služeb
ČPP – Pojistné podmínky

Hledat na webu Srovnátor.cz