ČSOB povinné ručení

Chcete povinné ručení od ČSOB Pojišťovny snadno a rychle? Sjednejte si pojištění online a ušetřete. ČSOB Pojišťovna nabízí povinné ručení ve třech variantách, které se liší nejen výší pojistného plnění, ale také rozsahem služeb.

Varianty povinného ručení ČSOB

Přehled variant STANDARD DOMINANT PREMIANT
Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) 35/44 mil. 60/60 mil. 200/200 mil.
Asistenční služby ano ano ano
Pojištění škod na věcech řidiče 5.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč
Pojištění škod na věcech příbuzných řidiče 5.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč
Úrazové pojištění řidiče 100.000 Kč 200.000 Kč 300.000 Kč
Škody na vlastním vozidle x x 10.000 Kč
Náklady na půjčovné x x 10.000 Kč

Asistenční služba ČSOB

Asistence Vám pomůže nejen v případě nehody a poruchy vozidla, ale i při odcizení vozu nebo jakýchkoliv potíží spojených s Vaším vozidlem. Služba je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Asistenční služba zajistí:
  • opravu vozidla
  • odtah vozidla při nehodě i poruše v ČR i zahraničí
  • alternativní dopravní prostředek nebo ubytování
  • finanční prostředky při potížích v zahraničí
Přehled asistenčních služeb ke stažení:

ČSOB Pojišťovna – Asistenční služba

Doplňkové pojištění ČSOB

Nadstandardní asistenční služby

Pokud Vám nestačí základní asistenční služba, máte možnost si připojistit nadstandardní asistenci s vyššími nebo neomezenými limity pojistného krytí.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Pojištění se vztahuje pro případ trvalých následků úrazem, smrt následkem úrazu, nebo pro nezbytné léčení tělesného poškození následkem úrazu.

Základní limity pojistného plnění:

  • trvalé následky úrazem 200.000 Kč
  • smrt následkem úrazu 200.000 Kč
  • denní odškodné 200 Kč

Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na čelní, zadní a boční skla. Nevztahuje se na střešní a panoramatická skla.

První tři měsíce je spoluúčast 50 %. Po uplynutí této doby je spoluúčast 10 %, při opravě ve smluvním servisu pojišťovny je nulová. Výjimkou jsou nová auta, na která se spoluúčast nevztahuje.

Pojištění proti živlům

Pojištění Vám zajistí ochranu v případě požáru, úderu blesku, vichřice, pádu jakýchkoli věcí, povodně a záplavy.

Pojištění se sjednává s pevnou spoluúčastí 500 Kč. A můžete si zvolit ze dvou pojistných limitů a to 50.000 Kč nebo 100.000 Kč.

Pojištění Střetu vozidla se zvěří

Pojištění pro případ:
  • střetu vozidla se zvěří nebo zvířetem
  • poškození vozidla zvěří nebo zvířetem (např. okus kabeláže)

Pojištění se vztahuje na území Evropy a Turecka a sjednává se se spoluúčastí 500 Kč. A můžete si zvolit ze dvou pojistných limitů a to 50.000 Kč nebo 100.000 Kč.

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí

Pojištění se vztahuje na věci, které mají přepravované osoby na sobě, u sebe nebo na místě určeném pro přepravu zavazadel.

Pojištění se sjednává s pevnou spoluúčastí 500 Kč. A můžete si zvolit ze dvou pojistných limitů a to 50.000 Kč nebo 100.000 Kč.

Dokumenty ke stažení:

ČSOB Pojišťovna – Informační dokument o pojistném produktu Naše auto
ČSOB Pojišťovna – ČSOB poj pojistné podmínky naše auto
ČSOB Pojišťovna – Asistenční služba

Hledat na webu Srovnátor.cz