ČSOB povinné ručení

Chcete povinné ručení od ČSOB Pojišťovny snadno a rychle? Sjednejte si pojištění online a ušetřete. ČSOB Pojišťovna nabízí povinné ručení ve třech variantách, které se liší nejen výší pojistného plnění, ale také rozsahem služeb.

Varianty povinného ručení ČSOB

Přehled variantSTANDARDDOMINANTPREMIANT
Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč)35/4460/60200/200
Asistenční službyanoanoano
Pojištění škod na věcech řidiče5.000 Kč10.000 Kč15.000 Kč
Pojištění škod na věcech příbuzných řidiče5.000 Kč10.000 Kč15.000 Kč
Úrazové pojištění řidiče100.000 Kč200.000 Kč300.000 Kč
Škody na vlastním vozidle10.000 Kč
Náklady na půjčovné10.000 Kč

Asistenční služba ČSOB

Asistence Vám pomůže nejen v případě nehody a poruchy vozidla, ale i při odcizení vozu nebo jakýchkoliv potíží spojených s Vaším vozidlem. Služba je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.Asistenční služba zajistí:
 • opravu vozidla
 • odtah vozidla při nehodě i poruše v ČR i zahraničí
 • alternativní dopravní prostředek nebo ubytování
 • finanční prostředky při potížích v zahraničí
Přehled asistenčních služeb ke stažení:ČSOB Pojišťovna – Asistenční služba

Doplňkové pojištění ČSOB

Nadstandardní asistenční služby

Pokud Vám nestačí základní asistenční služba, máte možnost si připojistit nadstandardní asistenci s vyššími limity pojistného krytí.Cena pojištění
 • 272 Kč/rok pro osobní a nákladní automobil do 3,5 t
 • 600 Kč/rok pro nákladní automobil nad 3,5 t
Asistence BEZ LIMITU
 • 1 396 Kč/rok do 3,5T

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Pojištění se vztahuje pro případ trvalých následků úrazem, smrt následkem úrazu, nebo pro nezbytné léčení tělesného poškození následkem úrazu.Základní limity pojistného plnění:
 • trvalé následky úrazem 200.000 Kč
 • smrt následkem úrazu 200.000 Kč
 • denní odškodné 200 Kč
Limity pojistného plněníRoční pojistné
Do 5-ti místDo 6-ti míst
Základní420 Kč672 Kč
Dvojnásobné840 Kč1.344 Kč
Trojnásobné1.260 Kč2.046 Kč

Úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou

Pojištění pro řidiče osobních a užitkových automobilů, kteří chtějí zabezpečit sebe či své blízké v případě úrazu nastalého při nehodě.Pojistné krytí pro případ:
 • smrti je 50.000 Kč
 • trvalých následků je doživotní renta
Výše renty závisí na zvolené variantě produktu a věku řidiče v době úrazu
Věk pojištěného v době pojistné událostiVarianta produktu
BasicStandardVIP
18 až 25 let7.000 Kč14.000 Kč21.000 Kč
26 až 39 let11.000 Kč22.000 Kč33.000 Kč
40 až 49 let12.500 Kč25.000 Kč37.500 Kč
50 až 59 let15.000 Kč30.000 Kč45.000 Kč
60 a více let17.500 Kč35.000 Kč52.500 Kč
CENA1.074 Kč2.108 Kč3.126 Kč

Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na čelní, zadní a boční skla. Nevztahuje se na střešní a panoramatická skla.První tři měsíce je spoluúčast 50 %. Po uplynutí této doby je spoluúčast 10 %, při opravě ve smluvním servisu pojišťovny je nulová. Výjimkou jsou nová auta, na která se spoluúčast nevztahuje.Cena pojištění (limit pojistného plnění je na celé pojistné období)
 • 750 Kč/rok limit pojistného plnění 5.000 Kč
 • 1.200 Kč/rok limit pojistného plnění 8.000 Kč
 • 1.500 Kč/rok limit pojistného plnění 10.000 Kč
 • 1.875 Kč/rok limit pojistného plnění 12.500 Kč
 • 2.250 Kč/rok limit pojistného plnění 15.000 Kč
 • 3.000 Kč/rok limit pojistného plnění 20.000 Kč

Pojištění proti živlům

Pojištění Vám zajistí ochranu v případě požáru, úderu blesku, vichřice, pádu jakýchkoli věcí, povodně a záplavy.Pojištění se sjednává s pevnou spoluúčastí 500 Kč.Cena pojištění (limit pojistného plnění je na celé pojistné období)
 • 555 Kč/rok limit pojistného plnění 50.000 Kč
 • 1.111 Kč/rok limit pojistného plnění 100.000 Kč

Pojištění Střetu vozidla se zvěří

Pojištění pro případ:
 • střetu vozidla se zvěří nebo zvířetem
 • poškození vozidla zvěří nebo zvířetem (např. okus kabeláže)
Pojištění se vztahuje na území Evropy a Turecka a sjednává se se spoluúčastí 500 Kč.výše pojistného a limity pojistného plnění na pojistné období:
 • 999 Kč/rok limit pojistného plnění 50.000 Kč
 • 1.999 Kč/rok limit pojistného plnění 100.000 Kč

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí

Pojištění se vztahuje na věci, které mají přepravované osoby na sobě, u sebe nebo na místě určeném pro přepravu zavazadel.Pojištění se sjednává s pevnou spoluúčastí 500 Kč.Cena pojištění
 • 444 Kč/rok limit pojistného plnění 10.000 Kč
 • 888 Kč/rok limit pojistného plnění 20.000 Kč
Dokumenty ke stažení:ČSOB Pojišťovna – Všeobecné pojistné podmínky ČSOB Pojišťovna – Asistenční služba