ČPP havarijní pojištění

Sjednejte si havarijní pojištění u České podnikatelské pojišťovny (ČPP) prostřednictvím internetového srovnávače odkudkoli Vás napadne, ať už jste doma nebo v kanceláři. ČPP havarijní pojištění IDEÁLHAV je možné sjednat pro nová i ojetá vozidla.

Dvě varianty havarijního pojištění IDEÁLHAV

 1. All risk – havárie, odcizení, živel, vandalismus
  • Lze sjednat pro všechny typy vozidel.
  • Územní platnost: Evropa včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.
 2. Odcizení, živel, vandalismus
  • Lze sjednat pro všechny typy vozidel kromě motocyklů, tříkolek a čtyřkolek.
  • Územní platnost: Evropa včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.

Pojistná rizika

Havárie – událost, při které dojde k poškození nebo zničení stojícího nebo jedoucího pojištěného vozidla. Za takovou událost se pro účely pojištění považuje náhlé, vnější, nahodilé násilné působení, zejména při střetu, nárazu vozidla na překážku nebo zvíře, pádu nebo ponoření.

Živelní událost – požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo jiných předmětů, krupobití, povodeň nebo záplava a vichřice, poškození kabeláže vozidla zvířetem.

Odcizení – zmocnění se pojištěného vozidla, jeho části nebo výbavy krádeží, krádeží vloupáním nebo loupeží.

Vandalismus – poškození nebo zničení vozidla způsobené prokazatelně úmyslným jednáním cizí osoby.

Spoluúčast havarijního pojištění ČPP

Výši spoluúčasti si může klient určit sám a sám tedy rozhoduje o tom, jakou částkou se bude podílet na úhradě případné škody. Spoluúčast také ovlivňuje výši placeného pojistného – čím vyšší spoluúčast, tím levnější pojistné.

Čtyři varianty spoluúčasti:
 • 3 %, min. 3.000 Kč
 • 5 %, min. 5.000 Kč
 • 10 %, min. 10.000 Kč
 • 15 %, min. 15.000 Kč

U motocyklů, tříkolek a čtyřkolek je možné volit pouze varianty spoluúčasti 10 % nebo 15 %.

Asistenční služby ČPP

K havarijnímu pojištění získáte asistenční službu zdarma, kterou pro ČPP zajišťuje společnost GLOBAL ASSISTANCE. Asistenční služba Vám pomůže při nehodě i poruše.

Volat můžete 24 hodin na telefonní číslo +420 1220.

Dokumenty ke stažení:

ČPP – Rozsah asistenčních služeb

Doplňkové pojištění ČPP

Pojištění ASISTENCE PLUS Pojištění skel Úrazové pojištění osob ve vozidle Pojištění přírodních rizik Pojištění zavazadel

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Pojištění lze sjednat pro osobní a nákladní vozidlo do 3,5 t. Sjednává se bez spoluúčasti. A platí na území totožném s platností havarijního pojištění.

Vybírat můžete z několika variant:

Limit pojistného plněníPojistné
3.000 Kč390 Kč/rok
5.000 Kč650 Kč/rok
10.000 Kč1.300 Kč/rok
15.000 Kč1.950 Kč/rok
Dokumenty ke stažení:

ČPP – Pojistné podmínky
ČPP – Rozsah asistenčních služeb