Pillow povinné ručení

Pořiďte si jednoduše povinné ručení a vyberte si k němu z široké nabídky připojištění. U Pillow máte podíl na zisku pojišťovny a dostanete zpátky peníze za neprojeté kilometry.

Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) 70/70 150/150 250/250

Připojištění od Pillow

Asistenční služby

Limity

 • Odtah 50 km při nehodě
 • Odtah 50 km
 • Odtah v ČR neomezeně
 • Odtah i ze zahraničí
 • Asistenci lze sjednat ke všem kategoriím

Podmínky

Asistence pro vozy do 3,5t:

Odtah v ČR neomezeně – odtah máte v ČR neomezeně a v zahraničí do nejbližšího servisu. Zahrnuje dopravu řidiče do servisu v ČR, náhradní doprava je bez limitu a ubytování posádky na 2 dny. Náhradní auto v případě poruchy pro vozidla starší 10 let je organizováno, náhradní auto v ostatních případech je na 3 dny a při krádeži vozu +10 dnů. Platí v případě nehody i poruchy, vandalismu, přírodní události, střetu se zvěří a chybě řidiče.

Odtah i ze zahraničí – odtah máte v ČR neomezeně a v zahraničí do nejbližšího servisu. Zahrnuje dopravu řidiče do servisu v ČR i zahraničí, náhradní doprava je bez limitu a ubytování posádky na 2 dny. Náhradní auto v případě poruchy pro vozidla starší 10 let je organizováno, náhradní auto v ostatních případech je na 7 dnů a při krádeži vozu +10 dnů. Platí v případě nehody i poruchy, vandalismu, přírodní události, střetu se zvěří a chybě řidiče.

Asistence pro vozy nad 3,5t:

Odtah v ČR neomezeně – odtah máte v ČR neomezeně a v zahraničí do nejbližšího servisu. Zahrnuje dopravu řidiče do servisu v ČR a ubytování posádky na 2 dny. Platí v případě nehody i poruchy, vandalismu, přírodní události, střetu se zvěří a chybě řidiče.

Odtah i ze zahraničí – odtah máte v ČR neomezeně a v zahraničí do nejbližšího servisu. Zahrnuje dopravu řidiče do servisu v ČR i zahraničí, náhradní doprava je bez limitu a ubytování posádky na 2 dny. Dále se týká i přeložení a strážení nákladu v limitu 20tis. Platí v případě nehody i poruchy, vandalismu, přírodní události, střetu se zvěří a chybě řidiče.

Skla

Limity

 • Bez limitu

Podmínky

 • Vztahuje se na všechna výhledová skla vozidla v případě, že dojde k jejich náhlému poškození nebo zničení jakoukoliv nahodilou událostí.
 • Do nákladů se započítávají i části, které jsou dle výrobce povinně se sklem vyměnitelné (senzor) a náklady na kalibraci těchto zařízení.
 • Neuznají se ale související škody (dálniční známky, pořezané potahy apod.).
 • Platí pro střešní okno, panoramatické čelní sklo i prosklenou střechu.
 • Spoluúčast je první tři měsíce 50 %, poté je pojištění bez spoluúčasti.

Úraz osob

Limity

 • úraz řidiče
 • smrt obou rodičů

Podmínky

Úraz řidiče zahrnuje:
 • měsíční částku 10 000 Kč v případě smrti obou rodičů
 • jednorázovou částku 500 000 Kč v případě smrti řidiče
 • jednorázovou částku 500 000 Kč v případě invalidity řidiče
 • denní částku 500 Kč pro případ pracovní neschopnosti řidiče
Smrt obou rodičů zahrnuje:
 • měsíční částku 10 000 Kč v případě smrti obou rodičů
 • pojištění všech osob ve voze nenabízejí, neboť jsou dle jejich slov kryti z POV

Přímá likvidace

Limity

 • Na hodnotu vozidla

Podmínky

 • Připojištění přímé likvidace kryje škody na vašem voze za pojišťovnu viníka při nezaviněné škodě.
 • Platí pro situace, kdy viníkem dopravní nehody je osoba s vozidlem s povinností mít uzavřené povinné ručení (tj. vozidlo ze země, ve které platí systém zelených karet)

Zavazadla

Limity

 • 50 000 Kč
 • 100 000 Kč

Podmínky

 • Při nehodě, střetu se zvířetem, přírodním nebezpečí (živlu) a krádeži či vandalismu kryje škody na:
  • zavazadlech
  • dětských autosedačkách
  • střešním boxu
 • Pojištění se vztahuje také na sportovní výbavu (kola, lyže,…) přepravovanou na nosiči, který je připevněn ke střeše, zadním dveřím, či tažnému zařízení s uzamykacím mechanismem.
 • U krádeže a střetu se zvířetem nutnost volat PČR
 • Bez spoluúčasti.

Havarijní rizika k POV

Limity platné pro všechny varianty

 • na hodnotu vozidla
 • hodnotu vozidla 6měs. a více určuje pojišťovna pokud je auto nové (staré do 6 měsíců) je nutné vyplnit jeho hodnotu.

Střet se zvířetem

Podmínky

 • pro škodu vniklou na jedoucím pojištěném vozidle následkem střetu se zvířetem
 • pro škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle, pokud ho poškodí zvíře (např. kuna překouše dráty v prostoru motoru).
 • územní platnost je na Evropu
 • bez spoluúčasti / 5 tisíc Kč / 10 tisíc Kč / 20 tisíc Kč
 • povinnost volat PČR
 • je nutné dodat fotodokumentaci vozidla, kterou klient může dodat pouze přes aplikaci pojišťovny
 • sankce za nedodání fotodokumentace: spoluúčast 90% do obdržení

Živel

Podmínky

 • nahodilým pádem či sesuvem skal nebo zemin, zemětřesením
 • krupobitím, sesuvem sněhu, ledu, tíhou sněhu nebo námrazy
 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku
 • povodní, záplavou, vodou z vodovodních zařízení
 • vichřicí, pádem stožáru, sloupu, stromu
  Pojišťovna však nehradí škodu vzniklou pádem větve, který nebyl způsoben vichřicí či jinou výše uvedenou přírodní událostí. V takovém případě Vám poradíme, jak postupovat při požadavku na úhradu škody od majitele stromu. Pokud chcete mít pojištěnu i tuto událost, sjednejte si polštář Dopravní nehoda, který zahrnuje i náraz spadlé větve na auto. Případně je třeba si sjednat allrisk, kde je krytá dopravní nehoda, která tuto situaci kryje. Územní platnost je na Evropu.
 • bez spoluúčasti
 • je nutné dodat fotodokumentaci vozidla, kterou klient může dodat pouze přes aplikaci pojišťovny
 • sankce za nedodání fotodokumentace: spoluúčast 90% do obdržení

Odcizení

Podmínky

 • Pojišťovna kryje nejen proti ukradení včetně násilné loupeže, ale také proti škodám vzniklým na vozidle v případě, že je vozidlo ukradeno nebo je poškozeno v době, kdy je evidováno policií jako ukradené.
 • územní platnost je na Evropu.
 • nutnost volat PČR
 • je nutné dodat fotodokumentaci vozidla, kterou klient může dodat pouze přes aplikaci pojišťovny
 • sankce za nedodání fotodokumentace: spoluúčast 90% do obdržení
Dokumenty ke stažení:

Pillow pojišťovna – IPID autopojištění
Pillow pojišťovna – Záznam o dopravní nehodě
Pillow pojišťovna – Produktový list
Pillow pojišťovna – Pojistné podmínky

Hledat na webu Srovnátor.cz