UNIQA povinné ručení

Pojišťovna UNIQA nabízí pojištění pro osobní a užitková vozidla do 3,5t (výjimku tvoří Multicary) a pro přípojné vozíky do 750 kg. Vybírat můžete ze tří samostatných produktů a ze tří zvýhodněných balíčků.

Varianty povinného ručení UNIQA

Přehled variant Limity pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) Základní asistence Pojištění úrazu řidiče Připojištění zavazadel Připojištění náhradního vozidla Pojištění vlastní škody
Standard 35/35 mil. ano x x x x
Standard PLUS 70/70 mil. ano x x x x
Standard MAXI 140/140 mil. ano x x x x
POV PLUS 35/35 mil. ano ano x x x
POV EXTRA 70/70 mil. ano ano ano x x
POV PREMIUM 140/140 mil. ano ano ano ano ano

Asistenční služby UNIQA

UNIQA nabízí ke každému produktu zdarma základní asistenci, která Vám poskytne pomoc při nehodě a poruše v ČR i zahraničí.

Navíc Vám pomůže:

  • dovézt palivo
  • odemknout dveře
  • vyměnit pneumatiku při defektu
  • poškozenou pneumatiku i uhradit až do výše 3.000 Kč

Přehled asistenčních služeb ke stažení:

UNIQA pojišťovna – Souhrn asistenčních služeb

Doplňkové pojištění UNIQA

Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na všechna skla pojištěného vozidla, která byla k vozidlu připevněna výrobcem předepsaným způsobem. Sjednává se bez spoluúčasti, pokud bude oprava provedena ve smluvním servisu pojišťovny UNIQA. V opačném případě je spoluúčast 1.000 Kč.

Úrazové pojištění

Vybírat můžete ze dvou variant – úrazové pojištění pouze pro řidiče, anebo úrazové pojištění přepravovaných osob.

Úrazové pojištění řidiče

pro případ smrti 500.000 Kč, trvalé následky 1.000.000 Kč

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Pojistné plnění je na jedno sedadlo, pro případ smrti úrazem 500.000 Kč, trvalé následky úrazem 1.000.000 Kč.

Pojištění zavazadel

Sjednává se pro případ zničení v důsledku živelní události, poškození, zničení nebo ztráty při nehodě, krádeže vloupáním, loupežným přepadením. Maximální limit pojistné plnění je 30.000 Kč na jednu pojistnou událost.

Živelní pojištění

Sjednává se pro případ poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelných událostí. Maximální limit pojistného plnění je 150.000 Kč na jedno pojistné období. Spoluúčast je 2.000 Kč, při opravě ve smluvním servisu 1.000 Kč je potřeba dodat fotodokumentaci.

Pojištění pro případ poškození a střetu se zvěří

Maximální limit pojistného plnění je 150.000 Kč na jedno pojistné období. Spoluúčast je 2.000 Kč, při opravě ve smluvním servisu 1.000 Kč je potřeba dodat fotodokumentaci.

Pojištění právní asistence MAX

Rozšiřuje základní asistenci o pojistná rizika sporů souvisejících s:

  • kontrolami motorového vozidla na Stanicích technické kontroly
  • užíváním parkovacích míst nebo garáží
  • dalšími závazkovými vztahy týkajícími se vozidla
  • trestním nebo správním řízením
S ročním limitem pojistného plnění 100.000 Kč.

Dokumenty ke stažení:

UNIQA pojišťovna – IPID – povinné ručení
UNIQA pojišťovna – IPID – havarijní pojištění
UNIQA pojišťovna – IPID – pojištění úrazu
UNIQA pojišťovna – Pojistné podmínky pro pojištění vozidel Auto GO
UNIQA pojišťovna – Záznam o dopravní nehodě
UNIQA pojišťovna – Oznámení o vzniku škodní události – škůdce
UNIQA pojišťovna – Oznámení o vzniku škodní události – poškozený