UNIQA povinné ručení

Pojišťovna UNIQA nabízí povinné ručení hned v několika variantách, které obsahují asistenční službu zdarma. Produkty se liší nejen výší limitů pojistného plnění, ale také nabízenými službami.

Varianty povinného ručení UNIQA

Přehled variant Basic Super Super Super
Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) 35/35 mil. 50/60 mil. 100/100 mil. 150/150 mil.
Základní asistence ano ano ano ano
Úraz dětí do 15 let ne ano ano ano
První škoda bez vlivu na bonus ne ne ano ano
Fixace pojistného ne ne ne ano

Asistenční služby UNIQA

Základní asistenční službu získáte zdarma ke každému produktu. Asistence Vám pomůže při nehodě i poruše.

Přehled asistenčních služeb ke stažení:
UNIQA pojišťovna – Asistence vozidel

Můžete si připojistit také rozšířené asistenční služby komfort.

Doplňkové pojištění UNIQA

Pojištění asistence Komfort

Pojistit si můžete nadstandardní asistenční službu. Pojištění Vám pomůže s opravou vozidla, zajistí náhradní dopravu, zaplatí i náhradní ubytování.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění Vám poskytne finanční náhradu za újmu na životě, u trvalých následků na zdraví či za pobyt v nemocnici. Pojištění lze uzavřít buď pro řidiče, nebo pro všechny osoby cestující ve vozidle.

Základní limity: 100 tis. Kč na smrt úrazem, 100 tis. Kč na trvalé následky úrazu. Je možné zvolit až čtyřnásobek základních limitů.

Pojištění skla

Pojištění lze sjednat ve dvou variantách. Pojistit si můžete pouze čelní sklo, anebo všechna skla vozidla. Obě varianty se sjednávají se spoluúčastí 500 Kč. Limit pojistného plnění je na celé pojistné období.

Lze sjednat limit pojistného plnění v rozsahu 4 – 40 tis. Kč. Je nutné podstoupit prohlídku VINFOTO. Do doby než bude prohlídka provedena je spoluúčast 90%.

Dokumenty ke stažení:
UNIQA pojišťovna – IPID autopojištění
UNIQA pojišťovna – Soubor pojistných podmínek Pojištění vozidel
UNIQA pojišťovna – Asistence vozidel
UNIQA pojišťovna – Záznam dopravní nehody

Hledat na webu Srovnátor.cz