Slavia povinné ručení

Slavia se jako první pojišťovna zaměřila na ukázněné řidiče, kterým nabízí povinné ručení nejvýhodněji v celé zemi. Vybírat můžete hned z několika variant, které se liší limity pojistného plnění, ale i nabízenými službami.

Varianty povinného ručení Slavia

Přehled variantZÁKLADPROFIPREMIUM
Limit pojistného plnění
(majetek/zdraví v mil. Kč)
35/35 100/100 100/100
Základní asistence ano
Rozšířené asistnce lze připojistit ano ano
Cestovní pojištění
(léčebné výlohy)
ano* ano* ano
Kryštof - pojištění pokut ano* ano* ano
Pojištění odpovědnost ano
Pojištění vandalismus ano

*Získáte na první rok zdarma, pokud Vaše pojistné povinného ručení činí min. 3.001 Kč.

Kryštof – pojištění pokut

Pojištění pokut uhradí dopravní pokuty ve správním řízení. Zmírní finanční ztrátu při odebrání řidičského průkazu, zajistí úhradu právních služeb.

Asistenční služby Slavia

Asistenční službu získáte zdarma ke každému produktu. Asistenci Vám poskytne při nehodě a v zahraničí i při poruše.

Slavia ASSISTANCE BASIC

  • zdarma k produktu ZÁKLAD

Slavia ASSISTANCE

  • zdarma k pokročilejším produktům PROFI a PREMIUM

Telefonní číslo na asistenční služu je +420 255 790 260.

Přehled asistenčních služeb ke stažení:

Slavia pojišťovna - Slavia ASSISTANCE BASIC
Slavia pojišťovna - Slavia ASSISTANCE

Doplňkové pojištění Slavia

Pojištění asistenční služby Slavia ASSISTANCE

Pojištění asistencí si můžete sjednat k produktu ZÁKLAD. K produktům PROFI a PREMIUM je tato asistenční služba nabízena zdarma. Pojištění je určeno pouze pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t.

Cena pojištění je 225 Kč/rok.

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel je pouze pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t, která jsou určena k běžnému provozu. Pojištění se sjednává se spoluúčastí během prvních 3 měsíců 50 %, poté 500 Kč.

Limit pojistného plnění
na jedno pojistné období
Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč
25.000 Kč 3.750 Kč

Úrazové pojištění

Můžete si sjednat jak úrazové pojištění pro řidiče, tak i úrazové pojištění pro ostatní cestující.

Limity pojistného plnění:

  • trvalé následky úrazem 100.000 Kč
  • smrt úrazem 50.000 Kč

Cena pojištění

  • úrazové pojištění řidiče – 125 Kč/rok
  • úrazové pojištění ostatních cestujících – 100 Kč/rok za jedno místo

Pojištění zavazadel

Pojištění se vztahuje na zavazadla, která byla poškozena či odcizena při havárii, živelní události, odcizení vozidla. Pojistná částka je obvyklá cena věci. Limit pojistného plnění je 10.000 Kč.

Cena pojištění je 160 Kč/rok.

Pojištění střetu se zvířetem

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení vozidla při střetu jedoucího vozidla se zvířetem. Vozidlo se musí pohybovat na pozemní komunikaci.

Limit plnění je 100.000 Kč na jedno pojistné období. Spoluúčast je během prvních 3 měsíců 50 %, poté 10 % min. 1.000 Kč.

Cena pojištění je 465 Kč/rok.

Pojištění živelních nebezpečí

Pojištění se vztahuje na nebezpečí požáru, úderu blesku, výbuchu, vichřice, krupobití.

Spoluúčast je během prvních 3 měsíců 50 %, poté 5 %, min. 5.000 Kč.

Pojištění živelních nebezpečí
Limit pojistného plnění na jedno pojistné období Roční pojistné
50.000 Kč 400 Kč
100.000 Kč 700 Kč
150.000 Kč 900 Kč

Dokumenty ke stažení:
Slavia pojišťovna – Všeobecné pojistné podmínky
Slavia pojišťovna – Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finančních ztrát řidičů
a provozovatelů motorových vozidel

Slavia pojišťovna – Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii