Kooperativa povinné ručení

Sjednejte si povinné ručení od pojišťovny Kooperativa odkudkoli Vás napadne. Vybírat můžete ze tří variant, které se liší pouze výší svého limitu pojistného plnění.

Varianty povinného ručení Kooperativa

Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) 35/35 70/70 100/100 150/150
Základní asistence ano ano ano
napřímo – řešení nezaviněné škody
ano
napřímo – řešení nezaviněné škody

Asistenční služba Kooperativa

Základní asistenční služba je v rámci povinného ručení zdarma. V České republice i v zahraničí Vám pomůže v případě nehody i poruchy.

Základní asistenční služba zahrnuje:

 • odtah vozidla do 50 km
 • úschovu nepojízdného vozidla na 10 dnů
 • pomoc při záměně pohonných hmot, ztrátě klíčů či zabouchnutí, vypotřebení pohonných hmot během jízdy

Přehled asistenčních služeb ke stažení:

Kooperativa – Asistenční sešit

Doplňkové pojištění Kooperativa

Pojištění asistenčních služeb

Pokud Vám nestačí základní asistenční služba, můžete si pojistit nadstandardní asistenční službu. Vybírat můžete ze dvou variant.

Asistenční služba PLUS

 • Asistenční služba PLUS kryje škody způsobené havárií nebo poruchou na území ČR i v zahraničí,
 • Vztahuje se na motocykly, osobní a užitkové automobily do celkové hmotnosti 3 500 kg.

Asistence zahrnuje:

 • zdarma příjezd a odjezd mechanika a práce po dobu 45-ti minut v ČR
 • zdarma naložení a složení vozu a odtah do 100 km z místa poruchy
 • zdarma uložení vozidla na max. 10 kalendářních dnů v ČR a 7 dní v zahraničí
 • v zahraničí: zanechání vzkazu, telefonické tlumočení, zprostředkování finanční hotovosti, ubytování

Asistenční služba SUPER

 • Asistenční služba SUPER kryje škody v případě havárie nebo poruchy na území ČR i v zahraničí,
 • Vztahuje se na motocykly, osobní a užitkové automobily do celkové hmotnosti 3 500 kg.

Rozsah asistenčních služeb v ČR:

 • zdarma příjezd a odjezd mechanika a práce po dobu 45-ti minut
 • zdarma naložení a složení vozu a odtah do 100km z místa poruchy
 • zdarma uložení vozidla na max. 10 kalendářních dnů
 • zapůjčení náhradního vozidla s jednorázovou slevou 600 Kč z půjčovného
 • ubytování na jednu noc pro jednu osobu se slevou 300 Kč

Rozsah asistenčních služeb v zahraničí:

 • zdarma příjezd a odjezd mechanika (práce a náhradní díl je hrazen klientem)
 • odtah nepojízdného vozidla zdarma do 100 km
 • zdarma uložení vozidla na max. 7 kalendářních dnů, s denním limitem 13 EUR
 • dále služby jako ubytování, doprava do cíle cesty nebo zpět do ČR, návrat k vozidlu, repatriace vozidla, přeprava v místě opravy, sešrotování, pomoc advokáta/tlumočníka atd.
 • při úrazu nebo nemoci: repatriace beneficienta do ČR jestliže neexistuje zdravotnické zařízení blíže. Přeprava beneficienta do nemocnice v zemi, kde je možno potřebnou léčebnou péči poskytnout. Při úmrtí beneficienta: přeprava tělesných ostatků zemřelého z místa uložení do rakve na místo pohřbení v ČR

Pojištění skel vozidla

Pojistit si můžete jak čelní sklo, tak i všechna skla (s výjimkou střešního okna). Pojištění skel se sjednává bez spoluúčasti. A je možné vybírat hned z několika variant.

Úrazové pojištění

Pojištění lze sjednat pro všechna vozidla kromě motocyklů, autobusů, trolejbusů. Uzavírá se pro nejmenované osoby dopravované pojištěným vozidlem.

Limity pojistného plnění:

 • smrt úrazem 150.000 Kč
 • trvalé následky úrazem 300.000 Kč
 • tělesné poškození úrazem 37.500 Kč

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel se sjednává na riziko odcizení zavazadel umístěných ve vozidle nebo střešním nosiči. Dále jde o riziko poškození nebo zničení zavazadel v důsledku živelné události, zničení, ztráty nebo odcizení při dopravní nehodě.

Živelní pojištění vozidla

Pojištění zajišťuje ochranu vozidla při událostech jako je povodeň, záplava, úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád stromu nebo stožáru, požár. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 %, minimálně 1.000 Kč.

Pojištění pro případ poškození vozidla zvířetem

Pojištění lze sjednat v jedné z těchto variant:

 • Střet se zvířetem (fyzický kontakt zvířete s jedoucím pojištěným vozidlem)
 • Střet se zvířetem a poškození vozidla zvířetem (navíc poškození nebo zničení elektroinstalace, brzdové nebo chladící soustavy zaparkovaného vozidla zvířetem)

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 %, minimálně 1.000 Kč. Limit pojistného plnění je 100.000 Kč.

Pojištění NA100PRO

Pojištění NA100PRO Vám zajistí bezproblémové řešení vzniklé škody, v případě, že jste nehodu nezavinil. Vzniklou škodu vyřídí přímo Kooperativa. A vy už nemusíte komunikovat s pojišťovnou viníka.

Pojištění NA100PRO Vám uhradí:
 • škodu za prokazatelně nezaviněnou nehodu na vozidle (v obvyklé ceně),
 • náklady na zapůjčení náhradního vozidla u smluvní půjčovny pojišťovny Kooperativa, a to maximálně po dobu 30 dnů,
 • navíc získáte zdarma živelní pojištění.

Dokumenty ke stažení:

Kooperativa – Asistenční sešit
Kooperativa – Informační dokument o pojistném produktu pojištění vozidel
Kooperativa – Informace pro klienta
Kooperativa – Informace pro zájemce o pojištění
Kooperativa – Potřebné informace
Kooperativa – Informační povinnosti při sjednání pojištění online
Kooperativa – Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu
Kooperativa – Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění skel vozidla
Kooperativa – Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění živelní pojištění vozidla
Kooperativa – Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění poškození vozidla zvířetem
Kooperativa – Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění zavazadel
Kooperativa – Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem
Kooperativa – Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové havarijní pojištění při nezaviněné nehodě – NA100PRO
Rozšíření asistenčních služeb