Generali povinné ručení

Chcete si sjednat povinné ručení od Generali Pojišťovny, aniž byste museli chodit na pobočku? U Generali Pojišťovny si můžete sjednat povinné ručení prostřednictvím naší infolinky 226 289 777 nebo na pobočce v Liberci. V naší nabídce naleznete 3 varianty povinného ručení Generali Pojišťovny, které se liší nejen službami, ale i limity pojistného plnění.

Varianty povinného ručení

Přehled variant Základ Komplet Exkluziv
Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) 35/35 70/70 100/100
Asistenční služby základní ano ano ano
Asistenční služby rozšířené ano ano
Pojištění střetu se zvířetem ano ano
Náhradní vozidlo ano
Úrazové pojištění řidiče ano

Asistenční služby Generali Assistance

Základní asistenční službu získáte zdarma ke každému produktu. Pomůže Vám při nehodě. A v případě vozidel mladších 11 let i při poruše.

Základní asistence zahrnuje:

 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby
 • odtah nepojízdného vozidla
 • zajištění a uschování vozidla
 • náhradní vozidlo po dobu 24 hodin
Volat můžete z ČR i zahraničí na telefonní číslo +420 221 586 666.

Doplňkové pojištění Generali

Top Assistance Jedná se o nadstandardní asistenční službu Generali Top Assistance. Nabízí ji k základním asistenčním službám pro osobní, užitková a nákladní vozidla mladší 11 let

Nadstandardní asistenční služba zahrnuje:

 • zvýšený limit asistence pro ČR i zahraničí
 • telefonické tlumočení v zahraničí
 • úhrada nákladů na cestu do místa bydliště
 • ubytování v zahraničí až na dvě noci
 • defekt pneumatik
Pojištění skel Pojištění všech skel proti poškození a zničení. Za sklo jsou pro účely tohoto pojištění považovány i jiné originální výplně oken dodávané výrobcem vozidla. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Limit pojistného plnění je na každou pojistnou událost.

Osobní a nákladní automobil do 3,5 t

 • 490 Kč/rok limit pojistného plnění 3.000 Kč
 • 790 Kč/rok limit pojistného plnění 5.000 Kč
 • 1.590 Kč/rok limit pojistného plnění 10.000 Kč
 • 2.290 Kč/rok limit pojistného plnění 15.000 Kč
 • 2.990 Kč/rok limit pojistného plnění 20.000 Kč
 • 4.490 Kč/rok limit pojistného plnění 30.000 Kč
 • 14.990 Kč/rok limit pojistného plnění 100.000 Kč

Nákladní automobil nad 3,5 t

 • 790 Kč/rok limit pojistného plnění 3.000 Kč
 • 1.290 Kč/rok limit pojistného plnění 5.000 Kč
 • 2.590 Kč/rok limit pojistného plnění 10.000 Kč
 • 3.790 Kč/rok limit pojistného plnění 15.000 Kč
 • 4.990 Kč/rok limit pojistného plnění 20.000 Kč
 • 7.490 Kč/rok limit pojistného plnění 30.000 Kč
 • 24.990 Kč/rok limit pojistného plnění 100.000 Kč
Úrazové pojištění Vybrat si můžete ze dvou variant, pojištění všech osob přepravovaných ve vozidle (počet sedadel dle technického průkazu) nebo pojištění pouze pro řidiče.

Úrazové pojištění řidiče

 • 152 Kč/rok 60.000 Kč pro případ smrti, 120.000 Kč trvalé následky, 60 Kč denní odškodné
 • 304 Kč/rok 120.000 Kč pro případ smrti, 240.000 Kč trvalé následky, 60 Kč denní odškodné
 • 456 Kč/rok 180.000 Kč pro případ smrti, 360.000 Kč trvalé následky

Úrazové pojištění všech osob (výše pojistného a pojistné krytí je na jedno sedadlo)

 • 135 Kč/rok 60.000 Kč pro případ smrti, 120.000 Kč trvalé následky, 60 Kč denní odškodné
 • 270 Kč/rok 120.000 Kč pro případ smrti, 240.000 Kč trvalé následky, 60 Kč denní odškodné
 • 405 Kč/rok 180.000 Kč pro případ smrti, 360.000 Kč trvalé následky
Náhradní vozidlo Pojištění kryje náklady na nájem náhradního vozidla po dobu opravy Vašeho vozidla, které se poškodilo při dopravní nehodě.

Cena pojištění

 • 888 Kč/rok pojistná částka 15.000 Kč, maximální denní limit 1.500 Kč
 • 1.488 Kč/rok pojistná částka 30.000 Kč maximální denní limit 2.000 Kč
Dokumenty ke stažení:

Generali Pojišťovna – VPP pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Generali Pojišťovna – VPP pro úrazové pojištění osob
Generali Pojišťovna – VPP pro havarijní a doplňková pojištění
Generali Pojišťovna – Hlášení pojistné události pojištěný
Generali Pojišťovna – Hlášení pojistné události poškozený