HVP povinné ručení

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. nabízí dvě varianty povinného ručení, a to STANDARD a NADSTANDARD. V obou variantách jsou zdarma zahrnuty základní asistenční služby a úrazové pojištění posádky vozidla. Povinné ručení od HVP si můžete sjednat online, po telefonu, anebo na naší liberecké pobočce.

Varianty povinného ručení HVP

Přehled variant STANDARD NADSTANDARD
Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) 35/35 70/70
Základní administrativně právní a technická asistence ano ano
Úrazové pojištění posádky vozidla ano ano
První škoda bez vlivu na bonus ano

Asistenční služby HVP

Základní asistenční službu získáte zdarma ke každému produktu. Kterou využijete jak v ČR, tak i v zahraničí. Asistenční služba HVP Vám nabízí pomoc při:
 • nehodě a poruše vozidla
 • úschově vozidla, ubytování
 • defektu pneumatik
 • výměně paliva
 • ztrátě klíčů

Volat můžete na telefonní číslo +420 272 101 062.

Přehled asistenčních služeb ke stažení:

HVP – Základní administrativně právní a technická asistence do 3,5 t
HVP – Dodatkové technická asistence – Nadstandard do 3,5 t
HVP – Základní a dodatková asistence nad 3,5 t

Doplňkové pojištění HVP

Pojištění skel K povinnému ručení si můžete sjednat pojištění skel a to ve dvou variantách – pojištění všech skel, pojištění čelního skla. V obou případech se pojištění sjednává se spoluúčastí první 3 měsíce 50 %, poté 5 %, min. 500 Kč. Pojištění všech skel (vztahuje se na obvodová a výhledová skla)
 • 800 Kč/rok limit pojistného plnění 5.000 Kč
 • 1.200 Kč/rok limit pojistného plnění 10.000 Kč
 • 1.600 Kč/rok limit pojistného plnění 15.000 Kč
 • 2.000 Kč/rok limit pojistného plnění 20.000 Kč
Pojištění čelního skla
 • 500 Kč/rok limit pojistného plnění 5.000 Kč
 • 900 Kč/rok limit pojistného plnění 10.000 Kč
 • 1.600 Kč/rok limit pojistného plnění 20.000 Kč
Dodatkové asistenční služby Pokud Vám nestačí základní asistenční služba, můžete si k povinnému ručení připojistit nadstandardní asistenční službu. Cena pojištění pro osobní a nákladní automobil do 3,5 t je 285 Kč/rok a pro nákladní automobil nad 3,5 t je 240 Kč/rok.

Dokumenty ke stažení:

HVP – Všeobecné pojistné podmínky pro obnosové pojištění
HVP – Všeobecné pojistné podmínky pro škodové pojištění
HVP – Doplňkové pojistné podmínky pro úrazové pojištění
HVP – Hodnocení tělesného poškození
HVP – Smluvní ujednání pro povinné ručení
HVP – Záznam o dopravní nehodě
HVP – Základní administrativně právní a technická asistence do 3,5 t
HVP – Dodatkové technická asistence – Nadstandard do 3,5 t
HVP – Základní a dodatková asistence nad 3,5 t