AXA pojištění domácnosti

Pojistit lze soubor movitých věcí trvale i rekreačně obývané domácnosti. Pojistit se můžete až do výše 1.000.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. Minimální pojistná částka není stanovena, avšak je stanovena výše minimálního pojistného, a to 500 Kč bez připojištění.

Pojištění odpovědnosti za škodu a asistenční služba AXA

V rámci základního pojištění získáte zdarma pojištění odpovědnosti za škodu a asistenční službu, která zahrnuje právní i technickou asistenci.

Odpovědnost za škodu:

  • se vztahuje i na domácí zvířata
  • územní platnost jsou státy EU

Limit pojistného plnění:

  • 1.000.000 Kč za škody na životě nebo zdraví
  • 500.000 Kč škody na majetku
  • 100.000 Kč za jinou majetkovou škodu (např. finanční škody)

Kryty jsou škody způsobené členy domácnosti, nebo osobami, které se o byt starají, hlídají děti, uklízí.

Doplňkové pojištění AXA

Pojištění povodně a záplavy

Povodeň a záplava není totéž. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků, nádrží, nebo jejich břehy protrhla. Proti tomu záplavou může být průtrž mračen, kdy si následně voda najde odtok přes Váš pozemek či dokonce dům.

Cena pojištění se liší podle toho, v jaké povodňové zóně se pojišťovaný objekt nachází.

Právní asistence „KOMFORT“

Limity pojistného plnění jsou navýšeny a základní rozsah právní asistence je rozšířen o následující pojistná nebezpečí:

  • spory o náhradu škody vzniklé pojištěnému
  • obhajoba pojištěného ve správním řízení

Cena pojištění je 600 Kč/rok.

Pojištění „DOMÁCNOST“

Pojištění „DOMÁCNOST“ zahrnuje:

  • pojištění proti nepřímému úderu blesku a přepětí – limit pojistného plnění 15.000 Kč
  • rozbití skla – limit pojistného plnění 10.000 Kč
  • škoda na elektromotoru – limit pojistného plnění 15.000 Kč

Cena pojištění je 400 Kč/rok.

Dokumenty ke stažení:

AXA pojišťovna – Pojistné podmínky
Hledat na webu Srovnátor.cz