Servisní pojišťovna havarijní pojištění

Servisní pojišťovna Vám sestaví havarijní pojištění na míru. Sjednat si můžete havarijní pojištění ve variantě ALL RISK, která kryje hlavní čtyři pojistná rizika (havárii, odcizení, živelní události, vandalismus) v široké škále volitelných spoluúčastí s možností velmi výhodných doplňkových připojištění.

Územní platnost Servisní pojišťovny

  • Evropa

Spoluúčast Servisní pojišťovny

  • 3 % min. 3.000 Kč
  • 5 % min. 5.000 Kč
  • 10 % min. 10.000 Kč

Asistenční služby Servisní pojišťovna

K havarijnímu pojištění získáváte zdarma asistenční službu. Servisní pojišťovna poskytuje asistenci z vlastních zdrojů a nevyužívá žádnou asistenční společnost.

Služba je k dispozici nonstop na telefonním čísle +420 800 149 235.

Doplňkové pojištění Servisní pojišťovna

Pojištění všech výhledových skel

Pojištění skel se vztahuje na rizika havárie a vandalismus. Sjednává se bez spoluúčasti.

Limit pojistného plněníRoční pojistné
5.000 Kč250 Kč
10.000 Kč750 Kč
15.000 Kč1.250 Kč
20.000 Kč2.000 Kč
30.000 Kč2.500 Kč
40.000 Kč3.500 Kč

Pojištění nákladů na zapůjčení vozidla

Pojištění lze sjednat pro osobní a užitková vozidla. Nárok na úhradu nákladů náhradního vozidla vzniká tehdy, když je vozidle nepojízdné dobu delší než osm hodin. Náhradní vozidlo musí být zapůjčené na území České republiky.

Počet dnůRoční pojistné
71.000 Kč
142.000 Kč
213.000 Kč

Pojištění mimořádné výbavy

Pojištění se vztahuje na mimořádnou výbavu, která musí být uvedena v pojistné smlouvě. Pojistná částka mimořádné výbavy je zahrnuta do celkové pojistné částky vozidla.